Ajmain Safar
Ajmain Safar
Associate Professor Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia
Verified email at utm.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Antenna with metamaterial design
S Halim
Universiti Teknologi Malaysia, 2007
162007
Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
J Hassan, SA Safar
Skudai, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2010
142010
Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz
AH Abdullah, A Safar, I Mustari, A Muhammad, I Ismail
Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 2003
122003
Adaptive online learning technology: Trends in big data era
M Huda, MJ Luthfi, KA Jasmi, B Basiron, MI Mustari, A Safar, ...
Diverse learning opportunities through technology-based curriculum design …, 2019
82019
Adaptive online learning technology: Trends in big data era. In Diverse Learning Opportunities Through Technology-Based Curriculum Design
M Huda, MJ Luthfi, KA Jasmi, B Basiron, MI Mustari, A Safar, ...
62019
Da’wah resurgence and political Islam in Malaysia
AD Mohamad, BM Nasir, KM Yusof, NHN Muhamad, AJ Safar, YA Aziz, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 140, 361-366, 2014
62014
Teaching Aqidah: Islamic Studies in Malaysia
WHW Embong, AJ Safar, B Basiron
UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 7 (1), 25-32, 2020
32020
Institusi Masjid Dalam Memperkasakan Pembangunan Modal Insan
AJ Safar
Penerbit UTM, 2008
32008
The validation of Huffaz intelligence test (HIT)
MAM Rahim, T Ahmad, SR Awang, A Safar
AIP Conference Proceedings 1870 (1), 060007, 2017
22017
Kesedaran motivasi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam
NSN Mohamed, NF Nawawi, KA Jasmi
Seminar Antarabangsa Education, Law, Civilization, Sains & Teknologi dalam …, 2014
22014
Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid
A Safar, HA Othman
Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid, 1-10, 2010
22010
Pembangunan Software Dalam Mempertingkatkan Pengajaran & Pembelajaran Akidah
W Embong, W Hassan, AJ Safar
22006
Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Konsep Islam Hadhari
AJ Safar, E Jamaludin
Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Konsep Islam Hadhari …, 2010
12010
Faktor Pendorong Penghayatan Agama Dalam Kalangan Pelajar Islam Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
AM Jusoh
Universiti Teknologi Malaysia, 2008
12008
Persepsi Pelajar Tahun 4 Spi Terhadap Mata pelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (tmk) Dalam Kurikulum Spi
AS Mohd Salleh, A Safar
Universiti Teknologi Malaysia, 2006
12006
Determination of Huffaz Academic Achievement Using Binary Logistic Regression Model
NA Zakaria, T Ahmad, SR Awang, A Safar
Journal of Physics: Conference Series 1988 (1), 012104, 2021
2021
Hubungan Antara Keterlibatan Ibu Bapa dalam Program Amali Solat di Sekolah Agama Kerajaan Johor (Relationship between Parents’ Engagement in Solat Practical Programme in …
MH Shahri, A Safar, M Parman
UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 7 (2), 17-28, 2020
2020
Adaptive Online Learning Technology
M Huda, MJ Luthfi, KA Jasmi, B Basiron, MI Mustari, A Safar, ...
2019
Religious Responsibilities Toward Wealth: A Comparison Between Islam and Sikhism
I Ismail, A Safar, N Marni, SSM Nor
Sains Humanika 4 (2), 2015
2015
Pendidikan Agama Sebagai Asas Pembangunan Saintis Muslim
AJ Safar
Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20