Khadijah Abdul Razak
Title
Cited by
Cited by
Year
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, K Abdul Razak
Laporan Penyelidikan: UKM, 2004
242004
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, K Abdul Razak
Laporan Penyelidikan: UKM, 2004
242004
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, K Abdul Razak
Laporan Penyelidikan: UKM, 2004
242004
The Study of Quranic Teaching and Learning: United Kingdom Experience
MAC Noh, AH Tamuri, KA Razak, A Suhid
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (16), 313, 2014
82014
Information and Communication Technology among Excellent Islamic Education Teachers in Selangor Malaysia.
KA Razak, TNT Othman, M Hamzah
International Education Studies 7 (13), 146-156, 2014
82014
Pembentukan insan beraklak mulia daripada persepektif falsafah pendidikan Islam
KA Razak
Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri 9, 2009
72009
Pengajaran akhlak di sekolah menengah: persepsi pelajar-pelajar
AH Tamuri, KA Razak
Prosiding Wacana Pendidikan Islam,(siri 3), 68-79, 2003
72003
Kaedah pengajaran Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi
AH Tamuri, KA Razak, S Awaluddin
Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, 38-70, 2010
52010
Mohd
A Yusuf, S Awaluddin, KA Razak, AH Tamuri
Ali Kamarudin, 1988
51988
Zamri Abdul Rahim dan Khadijah Abdul Razak.(2004)
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas …, 0
5
Shahrin Awaludin dan Zamri Abdul Rahim.(2004)
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, KA Razak
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas …, 0
5
Profesionalisme Guru Pendidikan Islam: Konsep dan Amalan
KA Razak, TNT Othman
Proceeding International Conference and Exhibition on Research in Islamic …, 2011
42011
Isu dan cabaran pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam (KBSM)
KA Razak, Z Ngah
Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1): Kurikulum Bersepadu Pendidikan …, 2002
42002
Khadijah Abdul Razak dan Mohd Amin Embi.(2002)
KA Ghani
Tahap Profesionalisme Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Sekolah …, 0
4
Elemen pemikiran kritis dalam konteks kemahiran berfikir aras tinggi
NM Zhaffar, MI Hamzah, KA Razak
ASEAN COMPARATIVE EDUCATION RESEARCH JOURNAL ON ISLAM AND CIVILIZATION (ACER …, 2017
32017
PELAKSANAANKBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH: SATU TINJAUAN DI PUTRAJAYA
NH Nor, NS Suhaimi, NSA Wahab, MKC Ismail, MAC Noh, KA Razak
Proceeding 7th International Seminar on Regional Education 1, 361-375, 2016
32016
Multimedia Usage among Islamic Education Lecturers at Higher Education Institution.
MI Hamzah
International Education Studies 7 (13), 157-165, 2014
32014
The Usage of ADDIE Model in the Development of a Philosophical Inquiry Approach in Moral Education Module for Secondary School Students
H Zulkifli, KA Razak, MR Mahmood
Creative Education 9 (14), 2111, 2018
22018
Ke arah guru Pendidikan Islam sebagai pemikir kritis
NM Zhaffar, MI Hamzah, KA Razak, WAAW Abdullah
Sains Humanika 8 (3), 2016
22016
Kompetensi Guru Muslim Berasaskan Kemahiran Abad ke 21
MAC Noh, KA Razak, AY Kasim
Jurnal Pendidikan Islam, 13-29, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20