Follow
Patriciu Vlaicu
Patriciu Vlaicu
Professor Babes Bolyai University
Verified email at mitropolia.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Locul şi rolul recunoscut Bisericilor în ţările Uniunii Europene
PD Vlaicu
Arhidiecezana, 1998
31998
Lege şi comuniune: organizarea statutară a Bisericii Ortodoxe Române:(2007-2012)
PD Vlaicu
Presa Universitară Clujeană, 2013
22013
BISERICA ORTODOXĂ ÎN FAŢA PROBLEMATICII CĂSĂTORIILOR MIXTE.
P Vlaicu
Studii Teologice 8 (1), 2012
22012
Approche canonique sur les défis actuels de la diaspora dans l'Église orthodoxe
P Vlaicu
Eastern and oriental Christianity in the diaspora, 171-188, 2020
12020
Autonomy and Orthodox Diaspora from the Point of View of the Documents Adopted by the Holy and Great Council
PD Vlaicu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Theologia Orthodoxa 62 (1), 115-130, 2017
12017
La présence des cultes dans les institutions publiques de la société roumaine entre 1989 et 2006
PD Vlaicu
Teologia 59 (2), 25-37, 2014
12014
Le statut de l'Église orthodoxe en Roumanie post-communiste, 1989-2007: approche nomocanonique
P Vlaicu
Le statut de l'Église orthodoxe en Roumanie post-communiste, 1989-2007, 1-323, 2013
12013
Les principes d’organisation ecclésiale face aux réalités contemporaines: territorialité et responsabilité pastorale
P Vlaicu
L'année canonique 49, 181-190, 2007
12007
The Consequences of the Enlightenment, from the Perspective of the Orthodox Communities in France
P Vlaïcu
International Review of Mission 95 (378‐379), 297-300, 2006
12006
Programul de cercetare organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale în Anul omagial al pastorației românilor din afara României
P Vlaicu
Revista Biserica Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române …, 2021
2021
Împlinirea omului în viaţa de familie
PD Vlaicu
Presa Universitară Clujeană, 2020
2020
Sfântul şi Marele Sinod: eveniment eshatologic sau normalitate canonică?: lucrările Conferinţei Internaţionale de Drept Canonic şi Teologie Ortodoxă, 25-28 aprilie 2017, Cluj …
PD Vlaicu
Presa Universitară Clujeană, 2018
2018
Tradiţia canonică şi misiunea bisericii: lucrările Conferinţei Internaţionale de Drept Canonic şi Teologie Ortodoxă, 3-5 septembrie 2015, Bruxelles
PD Vlaicu
Presa Universitară Clujeană, 2018
2018
Canon şi libertate: împărtăşirea continuă din experienţa Bisericii
PD Vlaicu
Presa Universitară Clujeană, 2013
2013
L'application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté de religion et de conviction à Roumanie
P Vlaicu
Religious freedom in the European Union, 317-328, 2011
2011
Le système roumain des relations Églises-État et la loi 489/2006
P Vlaicu
Istina 55 (2), 137-151, 2010
2010
L’église d’appartenance du baptisé dans et hors du territoire canonique
P Vlaicu
L'Annee canonique 51 (1), 93-101, 2009
2009
DIMENSIUNEA COMUNITARĂ A LIBERTĂTII RELIGIOASE ÎN UNIUNEA EUROPEANA
PD Vlaicu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Theologia Orthodoxa 53 (2), 271-281, 2008
2008
Biserica, realitate eshatologică şi prezenţă instituţională
PD Vlaicu
TABOR. Revistă de cultură şi spiritualitate românească 1 (02), 46-49, 2007
2007
La reconnaissance et la personnalité juridique des cultes en Roumanie
PD Vlaicu
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Theologia Orthodoxa 50 (1), 139-144, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20