Follow
Syamim Zakwan Rosman
Syamim Zakwan Rosman
Lecturer of Islamic Studies, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Hadis targhib dan tarhib dalam menangani isu penagihan dadah. HADIS, 9 (17), 48-64
R Wazir, AH Usman, N Mohd Saleh, S Sudi, AH Awang, SZ Rosman
82019
Amalan Gaya Hidup Sihat Ketika Pandemik Covid-19 Memenuhi Tuntutan Maqasid Al-Syariah [Healthy Lifestyle Practices During Pandemic Covid-19 Meet The Demands of Maqasid Al-Syariah]
SZ Ibrahim, SR Abd Razak, N Mohamad, SZ Rosman
Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 3 (3), 1-15, 2021
72021
Pencegahan dadah dalam kalangan belia berisiko melalui elemen penghayatan akidah: Drug prevention among at-risk youth through element of aqidah comprehension
R Wazir, AH Usman, NM Salleh, S Sudi, AH Awang, S Rosman
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 5 (2), 415-424, 2020
72020
Pencegahan dadah dalam kalangan belia berisiko melalui elemen penghayatan akidah: Drug prevention among at-risk youth through element of aqidah comprehension
R Wazir, AH Usman, NM Salleh, S Sudi, AH Awang, S Rosman
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 5 (2), 415-424, 2020
62020
Hadis targhib dan tarhib dalam menangani isu penagihan dadah
R Wazir, AH Usman, NM Saleh, S Sudi, AH Awang, SZ Rosman
HADIS 9 (17), 48-64, 2019
52019
Terapi Taubat dalam Menangani Dampak Kesihatan Mental COVID-19
SZR Rosman, SR Abd Razak, SZ bt Ibrahim, N bt Mohamad
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 9 (1), 76-85, 2022
22022
Membentuk spiritual individu menurut hadis untuk pencegahan dadah: Moulding individual spirituality in accordance to hadiths for drug prevention
S Sudi, R Wazir, NM Salleh, AH Usman, AH Awang, SZ Rosman
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 6 (1), 640-650, 2021
22021
Analisis Hadis-Hadis Berkaitan Tuntutan Menjaga Nasab: Penguatkuasaannya Dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri
MHB Hassim, SZB Rosman
E-Proceeding Of 3rd Inhad International Muzakarah & Mu’tamar On Hadith (Imam …, 2018
22018
Pendekatan Maqāmāt Abū Ṭālib al-Makkī (W. 386 H.) dalam pencegahan dadah golongan berisiko
R Wazir, AH Usman, NM Salleh, S Sudi, AH Awang, RS Zakwan
HADIS 10 (20), 585-596, 2020
12020
Pencegahan dadah golongan berisiko menurut pendekatan psikospiritual al-Ghazālī (W. 505 H.): Drug prevention for risk group based on psychospiritual approaches of al-Ghazālī (D …
R Wazir, AH Usman, NM Salleh, S Sudi, AH Awang, S Rosman
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 5 (2), 391-403, 2020
12020
DADAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
AH Usman, R Wazir, N Saleh, AH Awang, S Sudi, SZ Rosman
ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH, 34, 0
1
Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts
MFR Shahabudin, MFM Fathillah, A Basir, MY Niteh, SZ Rosman
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 10 (1), 71-81, 2023
2023
Analisis Keperluan Modul Istitabah bagi Pemulihan Akidah Penganut Syiah di Malaysia [Analysis of The Needs of Istitabah Module for The Restoration of The Faith of Shia in Malaysia]
MFM Fathillah, MY Niteh, MFR Shahabudin, SZ Rosman, A Basir, D Lin
BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e …, 2022
2022
Drugs In Quranic Perspective: An Overview
AH Usman, R Wazir, SZ Rosman, AH Awang, S Sudi, NM Salleh
El Harakah 24 (1), 1, 2022
2022
PENGAMALAN GAYA HIDUP SIHAT KETIKA PANDEMIK COVID-19: IMPAKNYA KEPADA MAQASID AL-SYARIAH
SZ IBRAHIM, SR ABD RAZAK, DRN MOHAMAD, SZ ROSMAN
2021
Elemen Akidah dalam Surah Yasin: Satu Sorotan Awal
WFRW Mohamad, AH Awang, MMM Akib, SZ Rosman, MFR Shahabudin
Jurnal Pengajian Islam, 12-20, 2021
2021
KONSEP PERKAHWINAN MENURUT PERSPEKTIF SYIAH DAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH: SATU KAJIAN PERBANDINGAN
MFM Fathillah, SZ Rosman, MY Niteh, A Basir, ADL Abdullah, ...
HADIS TARGHIB DAN TARHIB DALAM ISU PENAGIHAN DADAH
R Wazir, AH Usman, N Saleh, S Sudi, AH Awang, SZ Rosman, FPP Islam
KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIDANG PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM: PERSEPSI MAJIKAN DAN INDUSTRI
SZ Ibrahim, N Mohamad, H Talib, SZ Rosman, NS Abd Rahman
KAJIAN METODOLOGI DR. FADHAL HASSAN ABBAS DALAM MEMBAHASKAN KEDUDUKAN AHRUF SAB’AH
MFR Abdullah, SZ Rosman
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20