Azarudin Awang
Title
Cited by
Cited by
Year
Medium Komunikasi Intrapersonal dalam Dialog antara Agama Komuniti Saudara Baru (Medium of Intrapersonal Communication in Interfaith Dialogue for Muslim Converts Community)
A Awang, AC Mat, W Mahmud
Akademika 88 (3), 2018
42018
An authentic learning environment based on video project among Arabic learners
AC Mat, A Awang, AZ Nokman, N Musilehat, AFA Bakar
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 6 (4 …, 2017
42017
Pengaruh Media Dalam Dialog Kehidupan : Perspektif Pengalaman Saudara Baru
A Khadijah
Jurnal Komunikasi 31 (2), 47-60, 2015
4*2015
Tahap pembacaan Al-Quran dalam kalangan pelajar di UITM Terengganu
AC Mat
Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education (AJTLHE) 3 (2 …, 2011
42011
Muhajir Penjana Interaksi dan Toleransi Beragama Saudara Baru-Muslim-Non-Muslim (Muhajir Interactional Generator and Religious Tolerance among New Muslim-Muslim-Non-Muslim)
KM Khambali, A Awang, S Sintang, NFA Rahman, WAW Ramli, ...
Akademika 87 (2), 2017
32017
Isu-isu pemakanan halal: Kajian kes dalam hubungan komuniti saudara baru dan bukan Muslim di negeri Terengganu
A Awang, CZ Ismail, W Mahmud
AL-ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 2017
32017
Kebolehupayaan membaca al-Quran di kalangan pelajar diploma UiTM Terengganu: satu kajian kes
A Awang, A Che Mat, AN Yaakub
Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti …, 2010
22010
KESEPADUAN BUDAYA MELAYU DALAM KEHIDUPAN KOMUNITI CINA MUSLIM DI NEGERI TERENGGANU
A Awang, AC Mat, W Mahmud
Jurnal Kemanusiaan 16 (1), 2018
12018
al-Wasatiyyah in the practice of religious tolerance among the families of new Muslims in sustaining a well-being society
KM Khambali, S Sintang, A Awang, KNM Karim, NFA Rahman, ...
Humanomics, 2017
12017
Muhajir Interactional Generator and Religious Tolerance among New Muslim-Muslim-Non-Muslim
KM Khambali, A Awang, S Sintang, NFA Rahman, WAW Ramli, ...
Akademika 87 (2), 63-76, 2017
12017
Apresiasi Dialog Kehidupan Berhikmah Komuniti Cina Muslim di Terengganu.
A Awang, K MOHD HAMBALI
KEMANUSIAAN: The Asian Journal of Humanities 24 (1), 2017
12017
The role of MAIDAM in managing muslim reverts through dialogue of life aproaching= Peranan maidam dalam pengurusan saudara baru melalui pendekatan dialog kehidupan
A Awang, KM Hambali
Global Journal Al-Thaqafah 6 (2), 115-127, 2016
12016
Sebuah Sorotan Sumber Pengurusan Islam
KMK Azarudin Bin Awang
Jurnal Peradaban 5, 73-93, 2012
1*2012
Perspektif Kakitangan Hospital Terhadap Hukuman Hudud: Hospital Staff Perspectives on Hudud Punishment
A Awang
Journal of Fatwa Management and Research, 24-39, 2020
2020
EKSPERIMEN PELAKSANAAN PdP DIALOG ANTARA BUDAYA (PPDaB) DI DALAM KELAS
A Awang, AC Mat
e-Academia Journal 8 (2), 2019
2019
ANALISA FILEM “AYAT-AYAT CINTA 2” MENGGUNAKAN PADLET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CTU151
WNHW Jusoh, R Abd Ghani, NAM Noor, A Awang, NH Sulaiman
e-Academia Journal 8 (2), 2019
2019
PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO DAN PADLET (PVDP) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM
WNHW Jusoh, R Abd Ghani, NAM Noor, A Awang, NH Sulaiman
e-Academia Journal 8 (2), 2019
2019
Pembinaan Semula Peradaban Komuniti Cina Muslim Berasaskan Dialog Antara Agama: Pengalaman di Terengganu dan Brunei: Reinforcement Muslim Chinese Community Civilization Based …
A Awang, AC Mat, S Ramli
Sains Insani 4 (1), 77-84, 2019
2019
Inter-Religious Dialogue Activity: An Experience among Undergraduate Students in Selected Universities in Malaysia (Aktiviti Dialog Antara Agama: Pengalaman dalam Kalangan …
KM Khambali, NFA Rahman, A Awang, A Ghazali, ANSM Sallam, N Senin
Akademika 89 (1), 2019
2019
Investigating Attitude towards Role Play and Its Subjective Value in Predicting Arabic Language Proficiency among UiTM Students.
AC Mat, A Awang, AZ Nokman, NS Musilehat, AFA Bakar, MSA Yusoff
International Journal of Education and Practice 7 (4), 334-346, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20