Follow
WAN FAKHRUL RAZI WAN MOHAMAD
WAN FAKHRUL RAZI WAN MOHAMAD
KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Haji Ahmad bin Mat Som Pergau dan sumbangannya dalam pengajian tarannum di Kelantan
WFRW Mohamad
Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008
72008
Sejarah tokoh tarannum di Malaysia
SM Razali, WFRW Mohamad, WHW Abdullah, WNW Abdullah
5th International Research Management & Innovation Conference (5thirmic 2018 …, 2018
22018
Ketokohan dan Sumbangan Johan-johan Qari Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa Malaysia di Malaysia dari Tahun 1961-1995
ASM Razali, WHW Abdullah, WFR Wan
Jurnal al-Turath; Vol 5 (2), 2020
12020
Component of Sawt in Hadeeth Texts: Musiqi al-Quran in the Art of Tarannum
WHW Abdullah, WFRW Mohamad, ASM Razali, FI Zakaria
AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH 7 (2), 68-77, 2022
2022
Impak Positif Pembelajaran al-Quran Dalam Talian Sepanjang Pandemik Covid 19
WHW Abdullah, WFRW Mohamad, MZA Ghani, M Daud
AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH 7 (1), 80-90, 2022
2022
Memahami Konsep Muslimah Mithali Dalam Al-Quran: Satu Analisa binti: An analysis regarding concept of Muslimah Mithali according to Quran
WFRW Mohamad, MFMAM Abdul, HO Omar
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 67-94, 2021
2021
Elemen Akidah dalam Surah Yasin: Satu Sorotan Awal
MMMA Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Abdul Hadi Awang
Jurnal Pengajian Islam JPI 14 (Kontemporari), 12-20, 2021
2021
TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA IPT NEGERI SELANGOR TERHADAP SURAH AL-FATIHAH
WFRW Mohamad, MR Ali, AH Awang, MFMA Mutalib
5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ISLAMIC EDUCATION AND ARABIC …, 2018
2018
Muzakkirah tarannum
WFR bin Wan Mohamad
International Islamic University Malaysia, 2009
2009
PEMAHAMAN KONSEP TOLERANSI DALAM ORGANISASI MENURUT AL-QURAN TERHADAP BADAR KUIS
WFRW Mohamad, AAA Kechik, F Hazidi
1022 PENGAJIAN TAFSIR AL-QURAN DI PONDOK MODEN BACHOK: SATU TINJAUAN AWAL.
WFRW Mohamad, MMM Akib, AAA Kechik
ELEMEN AKIDAH DALAM SURAH YASIN: SATU SOROTAN AWAL ELEMENTS OF FAITH IN SURAH YASIN: AN EARLY HIGHLIGHT
WFRW Mohamad, AH Awang, MMM Akib, SZ Rosman, MFR Shahabudin
Ustaz Che Muzdi bin Awang; Tinjauan Awal Ketokohan dan Kaedah Pengajaran Tarannum
ASM Razali, WHW Abdullah, WFRW Mohamad, WNW Abdullah
1028 PENCIPTAAN JIWA DAN KEKEKALNNYA MENURUT PSIKOLOGIS MUSLIM: SATU SOROTAN AWAL
MMM Akib, SBS Muhsin, WFRW Mohamad
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14