Follow
Abdul Razif Zaini
Abdul Razif Zaini
Department of Arabic Language & Linguistics, Islamic International University College Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CABARAN
Abdul Razif Zaini, Noorshamsinar Zakaria , Hasmadi Hamdan , Muhammad ...
Jurnal Pengajian ISlam 12 (1), 47-57, 2019
272019
Pendidikan abad ke-21 dalam pengajaran Bahasa Arab di sekolah menengah di Malaysia: Amalan dan cabaran
H Abdullah, KAA Abd Razif Zaini, HI Latif, KFK Azizan, WSW Ngah, ...
5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC …, 2018
252018
Permasalahan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Malaysia
AR Zaini
Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan 2017 2 (1), 2017
23*2017
Penguasaan kosa kata Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu di peringkat Kolej Universiti
AR Zaini
Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, 2015
162015
Saiz kosa kata bahasa arab dan hubungannya dengan kemahiran bertutur
AR Zaini, MZ Abd Rahman
Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 4 (1), 220-228, 2017
122017
Technique and Quality Translation of Idhafi in The Matan Hadits of Arba'in al-Nawawi
MI Faturrahman, Y Yoyo, AR Zaini
Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 12 (2), 208-224, 2020
102020
Kompetensi Guru Bahasa Arab Sekolah Rendah di Malaysia
AR Zaini
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 7 (1), 103-113, 2020
10*2020
Kompetensi guru bahasa Arab dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia
NS binti Zakaria, AR bin Zaini, AZ bin Abdul Razak, MRH Azizan, ...
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial&Kemanusiaan (PASAK 2017), 2017
102017
Amplification and description techniques in the translation of Arabic phrases in matan Al-ghayah wa Al-taqrib
W Lestari, Y Yoyo, AR Zaini
Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 3 …, 2020
92020
Employing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) skill among teachers in preparing online school assessment for home-based learning
MSB Sahrir, AR Zaini, Y Hassan, Z Hamat, T Ismail
Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning 4 (2), 2021
82021
Penguasaan kosa kata Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu di peringkat universiti
AR Zaini
Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Language and Linguistic …, 2015
62015
Saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan penuntut tahun akhir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS): Arabic vocabulary size among Kolej Universiti Islam …
AR Zaini, Y Hasan, MH Husaini
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 6 (1), 606-614, 2021
52021
Penilaian Kebolehbacaan Teks Arab Menerusi Ujian Kloz Berasaskan Aplikasi Komputer
MH Husaini, AR Zaini, AH Mohamad, KA Elias
Jurnal AL-ANWAR 1 (1), 38-55, 2016
52016
Investigating the technological pedagogical content knowledge (TPACK) skill among Arabic school trainee teachers in online assessment during COVID-19 pandemic
MS Sahrir, MAAA Hamid, AR Zaini, Z Hamat, T Ismail
Journal of Language and Linguistic Studies 18 (S2), 1111-1126, 2022
42022
Saiz Kosa Kata Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Tempoh Pembelajaran Bahasa dalam Kalangan Bukan Penutur Jati
AR Zaini, RA Rahman, Y Hasan
Jurnal Pengajian Islam 13 (2), 123-135, 2020
42020
Dato Mahamud Bin Abdul, Tokoh Sosiolinguistik Melayu Nusantara: Suatu kajian Konseptual, Profil dan Sumbangan.
AR Zaini, R Abd Rahman
Pusat Pengajian Teras, KUIS, JAIS dan LZS, 2016
42016
Abdul Razif Zaini Hairun Najuwah Jamali, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Nor Syaidah Bahri.(2013)
MR Ismail, A Abd Rahman, MN Hussin
Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Oleh Pensyarah …, 2013
42013
The awareness of Muslim consumers towards the Halal logo in Malaysia
AR Zaini, Y Yoyo
Akademika 91, 27-37, 2021
32021
Evaluating TPACK Knowledge and Skills Among Arabic Pre-Service Teachers in Implementing Online Assessment During Movement Restriction Control (MCO) Of COVID-19
MS Sahrir, AR Zaini, MAAA Hamid, Z Hamat, T Ismail
The journal of contemporary issues in business and government 27 (5), 1029-1044, 2021
22021
Kecaknaan Pengguna Muslim Terhadap Logo Halal
AR Zaini, R Abd Rahman
Islamiyyat 42, 43-49, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20