Follow
Adam Szurlej
Adam Szurlej
adiunkt, Wydział Energetyki i Paliw AGH
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Thermodynamic and technical issues of hydrogen and methane-hydrogen mixtures pipeline transmission
S Kuczyński, M Łaciak, A Olijnyk, A Szurlej, T Włodek
Energies 12 (3), 569, 2019
782019
Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe
L Gawlik, T Mirowski, T Olkuski, M Pluta, W Suwała, A Szurlej, A Wyrwa
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineral, 2013
512013
The impact of the long-term EU target for renewables on the structure of electricity production in Poland
L Gawlik, A Szurlej, A Wyrwa
Energy 92, 172-178, 2015
472015
Gaz ziemny w Polsce-wydobycie, zużycie i import do 2030 roku
M Kaliski, S Nagy, S Rychlicki, J Siemek, A Szurlej
Górnictwo i geologia 5 (3), 27-40, 2010
432010
Natural gas economy in the United States and European markets
A Szurlej, P Janusz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 29 (4), 77--94, 2013
352013
Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE
M Kaliski, A Szurlej, Z Grudziński
Polityka energetyczna 15, 201-213, 2012
332012
Impact of liquefied natural gas composition changes on methane number as a fuel quality requirement
S Kuczyński, M Łaciak, A Szurlej, T Włodek
Energies 13 (19), 5060, 2020
312020
Techno-economic assessment of turboexpander application at natural gas regulation stations
S Kuczyński, M Łaciak, A Olijnyk, A Szurlej, T Włodek
Energies 12 (4), 755, 2019
272019
The state policy for natural gas sector
A Szurlej
Archives of Mining Sciences 58 (3), 925--940, 2013
262013
Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE–szanse i bariery
M Kaliski, J Siemek, A Sikora, D Staśko, P Janusz, A Szurlej
Rynek Energii 4 (83), 1-6, 2009
232009
Rynek gazu ziemnego w Polsce-stan obecny i perspektywy rozwoju
P Janusz, P Pikus, A Szurlej
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2013
212013
Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego
T Olkuski, A Szurlej, P Janusz
Polityka energetyczna 18 (2), 5-17, 2015
202015
Possibilities of Liquefied Natural Gas (LNG) use for power generation
M Łaciak, K Sztekler, A Szurlej, T Włodek
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (1), 012138, 2019
192019
Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej
A Szurlej, T Mirowski, J Kamiński
Rynek Energii, 3--10, 2013
192013
Liberalizacja rynku gazu ziemnego a rozwój podziemnych magazynów gazu w Polsce
M Kaliski, P Frączek, A Szurlej
Polityka energetyczna 13 (2), 199-218, 2010
192010
Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-polskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce
M Kaliski, A Szurlej, P Janusz
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2-8, 2009
192009
Energy scenarios for Poland-a comparison of PRIMES and TIMES-PL modeling results
A Wyrwa, A Szurlej, L Gawlik, W Suwała
Journal of Power Technologies 95 (5), 100-106, 2015
182015
Węgiel, ropa, gaz ziemny: analiza cen w latach 2006-2011
Z Grudziński, A Szurlej
Przegląd Górniczy 67 (7-8), 306--313, 2011
182011
Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego
M Kaliski, P Janusz, A Szurlej
Nafta-Gaz 66, 325-332, 2010
182010
Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE
A Szurlej
Polityka Energetyczna 10 (2), 569-578, 2007
172007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20