Follow
Prof. Madya Dr. Mariam Abd Majid
Prof. Madya Dr. Mariam Abd Majid
Associate Professor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Pengamalan Hidup Beragama dalam Kalangan Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia
N Ismail, NH Bakar, M Abd Majid, H Kasan
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 78-93, 2019
142019
FAKTOR PEMILIHAN PONDOK OLEH WARGA EMAS: KAJIAN DI PONDOK YAYASAN AL-JENDERAMI, SELANGOR DAN PONDOK MADRASAH AR-RAHMANIAH AD-DINIAH LUBUK TAPAH, KELANTAN
SA Bakar, M Abd Majid, AZA Razak, S Ismail
E - Jurnal Pengajian Islam http://journal.kuis.edu.my/e-jurnal-pengajian …, 2016
11*2016
ANALISIS KRITIKAL PERKEMBANGAN INTELEKTUAL MUSLIM DI MALAYSIA PASCA MERDEKA (1960-1990) TERHADAP KEBANGKITAN ISLAM DI MALAYSIA
IM Mohd Kamil, M Abd Majid
E - Jurnal Pengajian Islam http://journal.kuis.edu.my/e-jurnal-pengajian …, 2017
9*2017
Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan dan Aktiviti Masjid di Negeri Selangor Darul Ehsan
AAM Zin, FA Shah, M Abd Majid, MM Adnan
Jurnal Usuluddin https://ajba.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/6344 27 …, 2008
92008
MUALAF DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN: KAJIAN TENTANG KEPUASAN DIRI DALAM KEHIDUPAN ISLAM
M Abd Majid
Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012
82012
FAKTOR KONFLIK RUMAHTANGGA DAN KAEDAH MENGATASI: SATU PENDEKATAN TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIK
M Abd Majid, S Abu Bakar, MYM Marlon, N Bokhari
5th INTERNATIONAL RESEARCH MANAGEMENT & INNOVATION CONFERENCE (5th IRMIC …, 2018
72018
The relationship between impact of zakat distribution and religious practice among muallaf in Selangor
SA Shaharuddin, MY Marlon, M Abd Majid, AH Usman, F Sungit, ...
Humanities & Social Sciences Reviews 7 (4), 371-376, 2019
62019
PENDEKATAN DAKWAH DALAM KAEDAH PENGAJARAN KEPADA MUALLAF
N Mohamad, M Abd Majid, BM Nasir
Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan http://jurnal.radenfatah.ac.id …, 2018
62018
MASJID DAN APLIKASI PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP MASYARAKAT MULTI ETNIK DI MALAYSIA (Mosque and Application of Dakwah Strategy on the Multi-Ethnic Society in Malaysia)
M Abd Majid, MP Guleng
Jurnal Hadhari: An International Journal 8 (1), 31-48, 2016
6*2016
SOROTAN LITERATUR SISTEMATIK: INDIKATOR USAHAWAN BERJAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
SNA Amran, SA Shaharuddin, AH Usman, MY Marlon, M Abd Majid
Jurnal Pengajian Islam 13 (2), 136-150, 2020
52020
Trend dan faktor perceraian rumah tangga di negeri Selangor dari tahun 2011 hingga 2015
M Abd Majid, MSZS Hudin
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 40-53, 2017
52017
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan hidup beragama: Satu sorotan literatur
NH Bakar, MA Majid
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2016 (Irsyad 2016), 1715-1726, 2016
52016
The Conversion Of Muallaf To Islam In Selangor: Study On Behavior And Encouragement
M Abd Majid, SA Shaharuddin, AH Usman
Mediterranean Journal Of Social Sciences 7, 19-26, 2016
52016
PENDIDIKAN DEWASA: KAJIAN DI MASJID AL AZHAR KUIS
S Ismail, Y Fekri, M Abd Majid, A Syarbaini, S Abu Bakar
IMAF http://conference.kuis.edu.my/i-maf/images/eproceedings/2015/masjid/m05 …, 2015
52015
Perceraian Rumah Tangga di Negeri Selangor Darul Ehsan dan Pendekatan Menanganinya
M Majid, M Syafirul
Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 4, 2, 2017
42017
Involvement In the mosque Programs And Its Relationship In Strengthening The Islamic Faith among Muslims Converts In M’sia
M Abd Majid, MR Kawangit, MY Marlon
Life Science Journal. http://www.lifesciencesite.com/lsj/life121115 …, 2015
4*2015
Faktor Penglibatan Remaja dalam Salah Laku Seksual: Kajian Terhadap Remaja Hamil Luar Nikah di Pusat Pemulihan Akhlak Negeri Selangor
M Abd Majid, NZ Azman, NIM Yani
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 94-109, 2019
32019
Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya
M Abd Majid, SZS Hudin
e-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi 4 (2), 285-303, 2017
3*2017
ADAPTASI KAEDAH PEMASARAN DALAM PERANCANGAN DAN PENGURUSAN DAKWAH
M Abd Majid
e-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi http://rmc.kuis.edu.my/jpi/wp-content …, 2015
3*2015
DAKWAH MELALUI PENULISAN PUISI MELAYU: ANALISIS TERHADAP KARYA ABHAM TR
N Mohamad, M Abd Majid
Jurnal Melayu 18 (2), 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20