Follow
Ahmad Faathin Mohd. Fadzil (Fadzil, AFM)
Ahmad Faathin Mohd. Fadzil (Fadzil, AFM)
Verified email at siswa.ukm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Ibn Al-Athir's Philosophy of History in Al-Kamil Fi Al-Tarikh
AF Kamaruzaman, N Jamaludin, AFM Fadzil
Asian Social Science 11 (23), 28, 2015
152015
Penilaian Kanun I Esasi 1876 sebagai Sumber Pembentukan Perlembagaan Johor 1895/The Assessment of Kanun I Esasi 1876 as the Source for the Formation of the Johore Constitution 1895
HML Junid, ISMR Arshad, AFM Fadzil
Islamiyyat 38 (2), 103-109, 2016
2*2016
Classification of Historical Content in the Epistemology of Syeikh Ahmad al-Fatani's Historiography Hadiqat al-Azhar Wa al-Rayahin
AF Kamaruzaman, AFM Fadzil
JOURNAL OF AL-TAMADDUN 12 (2), 51-72, 2017
1*2017
Aplikasi Model Hafazan al-Qur’an Ulul Albab di Sekolah Imtiaz Terengganu [Application of the Model Memorizing the Qur'an Ulul Albab in School Imtiaz Terengganu]
WAZW Kamarudin, AF Kamaruzaman, FKA Kadir, AFM Fadzil
BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e …, 2020
2020
Idea Sejarah Tanbih dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani [The Tanbih Idea of History in Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin’s …
AFM Fadzil, AF Kamaruzaman
Islāmiyyāt 41 (1), 37-47, 2019
2019
Aspek Perubatan dalam Kitab Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani: Sebuah Pemerhatian Awal [Medicinal Aspects in Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin by Syeikh …
SH Yusoff, RSM Sidek, AFM Fadzil, SKM Fauzi
Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Sosial 1.0 (SKSS 1.0), 252-263, 2019
2019
Perkembangan Sistem Pendidikan Islam di Selangor Era Sultan Alauddin Sulaiman Shah (1887-1938) [Development of Islamic Education in Selangor during the Reign of Sultan Alauddin …
SKM Fauzi, ISMR Arshad, AFM Fadzil, SH Yusoff
Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Sosial 1.0 (SKSS 1.0), 264-286, 2019
2019
Manaqib al-Akhyar dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani [Manaqib al-Akhyar in Hadiqat al-Azhar's Historiography by Syeikh Ahmad al-Fatani]
AFM Fadzil, AF Kamaruzaman, SH Yusoff, SKM Fauzi
Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Sosial 1.0 (SKSS 1.0), 241-251, 2019
2019
Sultan Alauddin Sulaiman Shah ibn Raja Muda Musa (1865-1938): Satu Tinjauan Biografi
SKM Fauzi, ISMR Arshad, AFM Fadzil
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VIII: Sinergi Ulama dalam Pemerkasaan …, 2018
2018
Haji Abdullah Tahir (1897-1961)
NC Noh, EA Jamsari, AF Kamaruzaman, RSM Sidek, AFM Fadzil, ...
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VIII: Sinergi Ulama dalam Pemerkasaan …, 2018
2018
Bentuk Periwayatan Sejarah dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin oleh Syeikh Ahmad al-Fatani
AFM Fadzil, AF Kamaruzaman, EA Jamsari, KF Mahzir, SKM Fauzi, ...
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VIII: Sinergi Ulama dalam Pemerkasaan …, 2018
2018
Idea Sejarah Istitrad dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin
AFM Fadzil, AF Kamaruzaman, RMIRA Aziz, SA Zamri, SKM Fauzi, ...
Prosiding Kolokium Siswazah Pengajian Arab & Tamadun Islam 2.0 2018, 212-224, 2018
2018
Perang Saudara di al-Andalus (747M-756M)
MRH Ghazali, MIM Lutue, H Arifin, K Rasidan, SZ Rashid, AFM Fadzil
Prosiding Simposium Peradaban Islam Andalus: Tradisi Intelektual Peradaban …, 2018
2018
Convivencia: Menelusuri Keunikan Budaya di Andalus
MRM Zakir, A Edrin, NSA Yazid, NFA Sapi'i, NN Azizi, AFM Fadzil
Prosiding Simposium Peradaban Islam Andalus: Tradisi Intelektual Peradaban …, 2018
2018
Pemerintahan Yusuf bin 'Abd al-Rahman al-Fihri di Andalus
NSA Azaman, NS Zamri, NASM Rafi, MFZ Abidin, MH Hadri, AFM Fadzil
Prosiding Simposium Peradaban Islam Andalus: Tradisi Intelektual Peradaban …, 2018
2018
Perbahasan Ilmu Perubatan dalam Kitab Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani
NF Haris, NC Noh, AF Kamaruzaman, NA Ahmad Faathin Mohd Fadzil, ...
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah …, 2017
2017
Ilmu Perubatan Melayu Berasaskan Haiwan dalam Kitab Tibb Versi Terengganu
SM Hassan, NC Noh, AF Kamaruzaman, RSM Sidek, AFM Fadzil
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah …, 2017
2017
Naratif Sejarah Islam di Alam Melayu dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayyahin
AFM Fadzil, AF Kamaruzaman, HM Lateh
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah …, 2017
2017
Pemerintahan Sultan Mohammad Hassan di Brunei
MS Baharudin, NFN Norkhirin, A Jamil, AFM Fadzil, RM Ghazali, ...
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah …, 2017
2017
Sirah Rasul dan Sahabat di Alam Melayu: Kajian terhadap Kitab Badr al-Tamam wa al-Nujum al-Thawaqib
NA Manaf, AA Kamaruddin, AFM Fadzil, AF Kamaruzaman, NC Noh, ...
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20