Follow
AZIZAH MAT RASHID
AZIZAH MAT RASHID
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Krisis akhlak: penguatkuasaan undang-undang sebagai benteng menanganinya
AM Rashid, NAA Hamid, NH Bakar
E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 2 (1), 1-18, 2015
152015
Undang-undang jenayah syariah: suatu sorotan berhubung kesalahan akhlak
AM Rashid, A Abd Hamid
Prosiding Persidangan Antarabangsa mengenai Penyelidikan Pasca Siswazah …, 2014
52014
Menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di Malaysia: Peranan perundangan jenayah Syariah dalam masyarakat
AM Rashid, NAM Awal, AAM Shariff, NA Abd Hamin, TNAT Zainuddin
Akademika 89 (2), 5-16, 2019
32019
HIGHLIGHTS ON MORAL OFFENCE IN THE MALAYSIAN SHARIA CRIMINAL ENACTMENT: THE ANALYSIS OF PROSECUTION IMPLEMENTATION
AM Rashid
Journal of Muwafaqat 1 (1), 56-70, 2018
22018
Skop dan Peranan Badan Penguatkuasa Jenayah Syariah Negeri Sarawak: Kupasan dan Cadangan Penambahbaikan
MFM Nor, MH Hassim, NA Ab Hamid, AM Rashid, M Salleh
4th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017 …, 2017
22017
Santuni Alam Sekitar: Ke Arah Pemerkasaan Pelaksanaan Hukuman Alternatif
AM Rashid, MA Yahya, A Bahori, S Saifuddin, MYMZ Zam
International Conference on Syariah & Law, 575-583, 2021
12021
المشكلات القانونية المتعلقة بزواج المرأة الحامل خارج إطار الزواج والوضع القانوني للأطفال المولودين (غير الشرعيين): إندونسيا وماليزيا نوذجا: Legal Problems Related to The …
M Choirin, AM Rashid
Journal of Muwafaqat 5 (2), 105-117, 2022
2022
Analisis Isu-isu Berkaitan Hak dan Permasalahan Orang Kurang Upaya di Malaysia: Satu Sorotan Literatur: Analysis on Issues Related to Rights and Difficulties of People with …
NDM Khalil, M Shaberi, DPN Izhar, AM Rashid, AM Rapini
Journal of Muwafaqat 5 (1), 33-51, 2022
2022
Peranan Undang-Undang Syariah di Malaysia Dalam Melindungi Hak Kanak-Kanak Berdasarkan Maqasid Al-Shari’ah: The Role of Syariah Law of Malaysia In Protecting The Children’s …
S Saifuddin, AM Rashid, A Bahori, MA Yahya
Journal of Muwafaqat 4 (1), 93-109, 2021
2021
Aplikasi Kaedah Sadd Al-Dharac i dalam Mengekang Persetubuhan Luar Nikah: Analisis terhadap Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Brunei
AMRNAAHAAMSABM Mohiddin
Islamiyyat 43 (Special Issue), 29 - 42, 2021
2021
Aplikasi Kaedah Sadd Al-Dharaci dalam Mengekang Persetubuhan Luar Nikah: Analisis terhadap Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Brunei
AM Rashid, AAM Shariff, A Bahori, M Mohiddin
Islamiyyat 43, 29-42, 2021
2021
Pengemukaan Dokumen Elektronik Sebagai Keterangan Dalam Perbicaraan Mahkamah Syariah
MA Yahya, AAM Shariff, AM Rashid
Jurnal Undang-undang dan Masyarakat 27, 55, 2020
2020
The Law Enforcement of Moral Offenses in Malaysia: The Study in Sharia Criminal Enactment
NAA Hamid, AM Rashid, M Saleh, MFM Nor
Advanced Science Letters 24 (7), 4886-4888, 2018
2018
Upholding the Principle of Sharia Criminal Law: Malaysia Case Study
MFMN Azizah Mat Rashid, Nor ‘Adha Ab Hamid, Maffuza Salleh
International Journal of Administration and Governance 3, 1-6, 2017
2017
Syariah Law: A Feature on Moral Offences
ABM Rashid, NAB Abd Hamid
Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol 4, 3, 2015
2015
PENGUATKUASAAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH BERHUBUNG KESUSILAAN DI NEGERI MELAKA: KAJIAN DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN
M Salleh, P di Jabatan Undang-Undang, FS dan Undang-Undang, ...
A SEGMENT STUDY OF MORAL CRISIS ON SOCIAL MEDIA AND ONLINE USING THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION: A WAKE-UP CALL
NA Ab Hamid, AM Rashid, MFM Nor
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17