Follow
AZIZAH MAT RASHID
AZIZAH MAT RASHID
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Krisis akhlak: penguatkuasaan undang-undang sebagai benteng menanganinya
AM Rashid, NAA Hamid, NH Bakar
E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 2 (1), 1-18, 2015
192015
Undang-undang jenayah syariah: suatu sorotan berhubung kesalahan akhlak
AM Rashid, A Abd Hamid
Prosiding Persidangan Antarabangsa mengenai Penyelidikan Pasca Siswazah …, 2014
72014
Pengekangan masalah kelahiran anak tidak sah taraf di Malaysia melalui pelaksanaan undang-undang jenayah syariah
AM Rashid
UKM, Bangi, 2020
32020
Menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di Malaysia: Peranan perundangan jenayah Syariah dalam masyarakat
AM Rashid, NAM Awal, AAM Shariff, NA Abd Hamin, TNAT Zainuddin
Akademika 89 (2), 5-16, 2019
32019
Santuni Alam Sekitar: Ke Arah Pemerkasaan Pelaksanaan Hukuman Alternatif
AM Rashid, MA Yahya, A Bahori, S Saifuddin, MYMZ Zam
International Conference on Syariah & Law, 575-583, 2021
22021
Pengemukaan Dokumen Elektronik Sebagai Keterangan Dalam Perbicaraan Mahkamah Syariah
MA Yahya, AAM Shariff, AM Rashid
Jurnal Undang-undang dan Masyarakat 27, 55, 2020
22020
HIGHLIGHTS ON MORAL OFFENCE IN THE MALAYSIAN SHARIA CRIMINAL ENACTMENT: THE ANALYSIS OF PROSECUTION IMPLEMENTATION
AM Rashid
Journal of Muwafaqat 1 (1), 56-70, 2018
22018
Skop dan Peranan Badan Penguatkuasa Jenayah Syariah Negeri Sarawak: Kupasan dan Cadangan Penambahbaikan
MFM Nor, MH Hassim, NA Ab Hamid, AM Rashid, M Salleh
4th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017 …, 2017
22017
Analisis isu-isu berkaitan hak dan permasalahan orang kurang upaya di Malaysia: Satu sorotan literatur: Analysis on issues related to rights and difficulties of people with …
NDM Khalil, M Shaberi, DPN Izhar, AM Rashid, AM Rapini
Journal of Muwafaqat 5 (1), 33-51, 2022
12022
A Segment Study of Moral Crisis On Social Media And Online Using The Artificial Intelligence Application: A Wake-Up Call
NA Ab Hamid, AM Rashid, MFM Nor
International Journal of Law, Government And Communication 6 (2), 36-44, 2021
12021
Kesalahan Menggalakkan Maksiat: Analisis Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah Dan Cabaran Pada Masa Kini: The Offense of Encouraging Immorality: Analysing Provisions of …
M Shaberi, NDM Khalil, DPN Izhar, AM Rashid, AMM Hilmi
Journal of Muwafaqat 6 (1), 87-103, 2023
2023
Evidence and Prosecution of Out-Of-Wedlock Pregnancies: A Legal Perspective of Syariah Criminal Offences in Malaysia
A Bahori, A Mat Rashid, MA Yahya, S Saifuddin, MK Mat Salleh
UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS) 14 (1), 1-30, 2023
2023
المشكلات القانونية المتعلقة بزواج المرأة الحامل خارج إطار الزواج والوضع القانوني للأطفال المولودين (غير الشرعيين): إندونسيا وماليزيا نوذجا: Legal Problems Related to The …
M Choirin, AM Rashid
Journal of Muwafaqat 5 (2), 105-117, 2022
2022
Peranan Undang-Undang Syariah di Malaysia Dalam Melindungi Hak Kanak-Kanak Berdasarkan Maqasid Al-Shari’ah: The Role of Syariah Law of Malaysia In Protecting The Children’s …
S Saifuddin, AM Rashid, A Bahori, MA Yahya
Journal of Muwafaqat 4 (1), 93-109, 2021
2021
Aplikasi Kaedah Sadd Al-Dharac i dalam Mengekang Persetubuhan Luar Nikah: Analisis terhadap Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Brunei
AMRNAAHAAMSABM Mohiddin
Islamiyyat 43 (Special Issue), 29 - 42, 2021
2021
Aplikasi Kaedah Sadd Al-Dharaci dalam Mengekang Persetubuhan Luar Nikah: Analisis terhadap Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Brunei
AM Rashid, AAM Shariff, A Bahori, M Mohiddin
Islamiyyat 43, 29-42, 2021
2021
Pengemukakan Dokumen Elektronik sebagai Keterangan dalam Perbicaraan Mahkamah Syariah.
MA Yahya, AAM Shariff, AM Rashid, FY Hashim
Malaysian Journal of Law & Society 27, 2020
2020
The Law Enforcement of Moral Offenses in Malaysia: The Study in Sharia Criminal Enactment
NAA Hamid, AM Rashid, M Saleh, MFM Nor
Advanced Science Letters 24 (7), 4886-4888, 2018
2018
Upholding the Principle of Sharia Criminal Law: Malaysia Case Study
MFMN Azizah Mat Rashid, Nor ‘Adha Ab Hamid, Maffuza Salleh
International Journal of Administration and Governance 3, 1-6, 2017
2017
Syariah Law: A Feature on Moral Offences
ABM Rashid, NAB Abd Hamid
Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol 4, 3, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20