Follow
Songül ACARAVCI
Songül ACARAVCI
Verified email at mku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The determinants of capital structure: Evidence from the Turkish manufacturing sector
SK Acaravcı
International journal of economics and financial issues 5 (1), 158-171, 2015
3872015
Turkish banking sector’s profitability factors
SK Acaravcı, AE Çalım
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (1), 27-41, 2013
2032013
Financial development and economic growth: literature survey and empirical evidence from sub-Saharan African countries: economics
SK Acaravci, I Ozturk, A Acaravci
South African Journal of Economic and Management Sciences 12 (1), 11-27, 2009
1772009
Finance-growth nexus: Evidence from Turkey
A Acaravci, I Ozturk, SK Acaravci
Available at SSRN 1104693, 2007
1462007
Fama-French five factor model: evidence from Turkey
SK Acaravci, Y Karaomer
International Journal of Economics and Financial Issues 7 (6), 130-137, 2017
642017
Türkiye''de Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin İmalat Sanayiinde Sınanması
H Doğukanli, S Acaravci
Iktisat Isletme ve Finans 19 (225), 43-57, 2004
522004
Kurumsal yönetimin BIST şirketlerinin performanslarına etkisinin araştırılması
SK Acaravcı, SY Kandır, A Zelka
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2015
492015
The effects of firm’s strategic factors on export and firm performance: A comparison of permanent and sporadic exporters
T Ural, SK Acaravci
Problems and perspectives in Management 4 (4), 42-62, 2006
452006
Using data mining techniques for detecting the important features of the bank direct marketing data
T Parlar, SK Acaravcı
International journal of economics and financial issues 7 (2), 692-696, 2017
402017
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Bir Uygulama
SK Acaravcı
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 2004
322004
Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama/Financial Ratios-Stock Return Nexus: An Applicaton on BIST
SK Acaravcı
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 2016
282016
Enerji fiyatlari ve hisse senedi getirileri: Türkiye ekonomisi için bir uygulama
SK Acaravcı, İ Reyhanoğlu
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 …, 2013
262013
Purchasing power parity under the current float
SK Acaravci, A Acaravci
Available at SSRN 1395924, 2007
262007
Borsa İstanbul (BİST-100) ve kredi temerrüt takası (CDS) arasındaki ilişkinin incelenmesi
SK Acaravcı, MY Karaömer
Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG 260, 273, 2017
202017
Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama
SK Acaravcı, K Bediroğlu
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 7 (2), 30-51, 2019
192019
STOCK RETURNS AND INFLATION NEXUS IN TURKEY: EVIDENCE FROM ARDL BOUNDS TESTING APPROACH.
S Kakilli, A Acaravci, I Ozturk
Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research 45 (3), 2011
142011
Yağli Tohumlar Ve Bitkisel Yağ Sektörünün Finansal Analizi: Hatay İlinde Bir Uygulama
SK Acaravcı, OC Ergüven
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (29), 258-282, 2015
132015
The Existence of Inter-Industry Convergence in Financial Ratios: Evidence from Turkey
SK Acaravci
Investment Management and Financial Innovations 4 (2), 71-76, 2007
132007
The impact of COVID-19 outbreak on Borsa Istanbul: an event study method
Y Karaömer, SK Acaravcı
Journal of Economic and Administrative Sciences 38 (4), 652-666, 2021
112021
Nonstationarity and the level shift for Turkish real exchange rates
SK Acaravci, A Acaravci
Empirical Economic Letter 6, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20