Follow
Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan
Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Praktis Agihan Zakat kepada Penghutang Ceti Haram di Majlis Agama Islam Negeri-Negeri
MKK Saadan, S Sarifin
International Conference On Syariah & Law, 413-428, 2021
22021
KEPENTINGAN MAQASID SHARI'AH DALAM KEPUTUSAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA: The Importance of Maqasid Shariah in the …
A Mustapha, EMTE Ali, MKK Saadan
Journal of Muwafaqat 2 (1), 132-150, 2019
22019
Teori Maslahah Dalam Sistem Pewarisan Harta Orang Islam
MK Khaidzir, MS Haron
JOURNAL OF MUWAFAQAT VOL. 1, NO. 1, 2018 1 (1), 1-17, 2018
2*2018
PENENTUAN ANGGAPAN KEMATIAN AL-MAFQUD MENURUT MAQASID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
MK Khaidzir, MS Haron
International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), 1 …, 2015
2*2015
Cabaran Pengurusan Harta Wakaf di Perbadanan Wakaf Selangor : Saranan Penambahbaikan.
MKK Saadan
1st Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference (MFIFC 2014), 2014
2*2014
TRANSAKSI HARTA ORANG HILANG MENURUT SYARAK DAN UNDANG-UNDANG: Transactions of Missing Person’s Property from Syariah and Legal Perspectives
MKK Saadan, MS Haron, AM Mustapha
Journal of Muwafaqat 2 (1), 116-131, 2019
12019
1073-FATWA DAN BIDANG KUASA INSTITUSI-INSTITUSI PENGURUSAN HARTA LUQATAH DI SELANGOR
MKK SAADAN, MM SARIP, MR IBHRAIM, H ISA
2023
PRAKTIS AGIHAN ZAKAT KEPADA PENGHUTANG CETI HARAM DI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI. E-Proceeding
SS Mohd Kamarul Khaidzir Saadan
International Conference On Syariah And Law (ICONSYAL 2021) 1 (1), 413-428, 2021
2021
KEHARUSAN PEMELIHARAAN HAIWAN LIAR DAN EKSOTIK BAGI ORANG ISLAM
MKKSMS Fikri
International Conference on Syariah and Law (ICONSYAL 2021) 1 (1), 516-522, 2021
2021
Pemilikan dan Transaksi Harta al-Mafqud Selepas Perintah Anggapan Kematian
MZM Mohd Kamarul Khaidzir Saadan, Mohd Sobri Harun
International Conference On Syariah And Law (ICONSYAL 2021) 1 (1), 429-435, 2021
2021
TRANSAKSI HARTA ORANG HILANG MENURUT SYARAK DAN UNDANG-UNDANG
AMM Mohd Kamarul Khaidzir Saadan, Mohamad Sabri Haron
Journal of Muwafaqat 2 (No. 1), 116-131, 2019
2019
Pewarisan Harta Pusaka Golongan Intersex dan Transgender
MK Khaidzir, MR Ibhraim, H Dahlan
4th Muzakarah & International Fiqh Conference 2018 1 (1), 1-9, 2018
2018
KONSEP AL-‘ADĀLAH DAN AL-MAṢLAḤAH DALAM SISTEM PEWARISAN ISLAM
MK Khaidzir, MS Haron
3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (3rd MFIFC) 2 (1), 1-15, 2017
2017
Implikasi Pengisytiharan Kematian Dalam Pemilikan Harta Pusaka Al-Mafqud
MKK Saadan
Isu Pengurusan Harta dan Maqasid Syariah :Realiti Dan Cabaran 1, 59-71, 2017
2017
AL-NUQUT DALAM ADAT PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU
MR Ibhraim, MY Niteh, M Ahmad, MKK Saadan
2nd International Conference on Law, Economics and Education (ICONLEE) 1 (1 …, 2017
2017
HUKUM TRANSAKSI HARTA ORANG HILANG MENURUT PERUNDANGAN ISLAM
MK Khaidzir, MS Haron, MR Ibhraim
2nd International Conference on Law, Economics and Education (ICONLEE) 1 (1 …, 2017
2017
IMPLIKASI PENGISYTIHARAN KEMATIAN AL-MAFQUD TERHADAP PEMILIKAN HARTA PUSAKA
MKKBIN SAADAN
International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2016 (IRSYAD2016 …, 2016
2016
Kefahaman dan Amalan Syiah Dalam Kalangan Belia Islam di Negeri Selangor
M Fuad, M Fairooz, I Fadzliana, MK Khaidzir, M Ahmad
Majlis Agama Islam Selangor, 2015
2015
Pentakrifan Semula Asnaf Al-Riqab dan Aplikasinya di Institusi-Institusi Zakat
MKK Saadan
International Research Management and Innovation Conference (IRMIC 2014), 2014
2014
وسائل التداوى الحديثة وأثرها على صحة الصوم: دراسة فقهية معاصرة
MKK bin Saadan
al-Jami'ah al-Islamiyah al-'Alamiyah, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20