Follow
Dr. Nora'inan Bahari
Dr. Nora'inan Bahari
Senior Lecturer In Syariah law, Universiti Islam Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
A quantitative study on Muslim milk mother’s understanding of the Islamic concept of wet nursing
S Hanin Hamjah, N Che Abdul Rahim, N Muhammad Hashim, N Bahari, ...
Plos one 17 (5), e0265592, 2022
52022
PENGGUNAAN MAQĀṢID AL-SYARĪ ‘AH DALAM FATWA MUAMALAT DI MALAYSIA: KAJIAN LITERATUR
AH Buang
Journal of Shariah Law Research 1 (1), 1-18, 2016
42016
Hukum-Hakam dan isu-isu dalam ibadah korban
UB Amer, CSS dan Pengurusan, NIB Bahari, JS dan Undang-undang, ...
Muzakarah Fiqh & Internasional Fiqh Conference, 2016
22016
PENGGUNAAN MAQASID AL-SYARI ‘AH DALAM FATWA MUAMALAT DI MALAYSIA: KAJIAN LITERATUR
N Bahari, AH Buang
Journal of Shariah Law Research 1 (1), 2015
22015
Kesedaran penyusuan di tempat awam kajian di kalangan masyarakat Islam di Selangor
N Kamaruddin, N Bahari, Z Dimon, G Abd N
4th muzakarah Fiqh & international Fiqh conference (MFIFC 2018). Kuala …, 2018
12018
Manhaj dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawāi Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Aḥkām Min Al-Qurān Karya Muḥammad ʿAlī Aṣ-Ṣābūnī: Kajian Aqwāl Fuqahā’Surah Al-Baqarah: Manhaj and …
H Jali, AMM Hilmi, MA Samsudin, N Bahari
Journal of Ifta and Islamic Heritage 2 (2), 108-128, 2023
2023
Muslim Women's Practice on Wet Nursing and Milk Siblinghood: A Descriptive Quantitative Study
NCA Rahim, SH Hamjah, LA Majid, ZM Kusrin, NM Hashim, R Saidon, ...
Current Developments in Nutrition 5 (Supplement_2), 731-731, 2021
2021
A Cross-Sectional Study On The Practice Of Wet Nursing Among Muslim Mothers
NCA Rahim, SH Hamjah, LA Majid, Z Kusrin, NM Hashim, R Saidon, ...
2021
Understanding the Causes of the Debt-Crisis: Interest-Based Financing
AK Abdullah
ICR Journal 3 (4), 678-701, 2012
2012
Konsep darar syar'i dan pemakaiannya dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984
Nora'inan Bahari
Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1996
1996
Perceraian di kalangan umat Islam: satu kajian kes di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
Nora'inan Bahari
Fakulti Syariah, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1990
1990
Perceraian di kalangan umat Islam: satu kajian kes di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
N Bahari
University of Malaya, 1990
1990
SISTEM SOKONGAN KEKELUARGAAN TERHADAP ORANG KURANG UPAYA PENDENGARAN: SATU KUPASAN AWAL
N Solehuddin, AM Rapini, Z Dimon, N Bahari, FS dan Undang-undang, ...
KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR BERKAITAN DERMA SUSU
N Kamaruddin, NI Bahari, Z Dimon, NA Ghani
Kerangka Penggunaan Maqasid Shariah Dalam Hukum Muamalat The Framework of the Use of Maqasid Shariah In Muamalat Law
NB Bahari, AHB Buang
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15