Dilaver Tengilimoglu
Dilaver Tengilimoglu
İşletme Profesörü, Atılım Üniversitesi
Verified email at atilim.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranişi özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalişmasi
D Tengilimoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4 (14), 1-16, 2005
2882005
Sağlik işletmeleri yönetimi
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Publication, Ankara, 2014
2162014
Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-45, 2005
2112005
İş ortamında stres ve stresle başa çıkma yöntemleri: bir alan uygulaması
M Okutan, D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (3), 15-42, 2002
1672002
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
1442011
Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemeye yönelik bir alan çalışması
D Tengilimoğlu, A Yiğit
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8 (3), 374-400, 2005
1172005
Sağlık hizmetleri pazarlaması
D Tengilimoğlu
Siyasal Kitabevi, 2014
792014
Patients Satisfaction in the Country of Turkey: Differences Between Public and Private Hospitals
S Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski
Journal of Community Health 24 (1), 73-91, 1999
74*1999
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
D Tengilimoğlu, F Mansur
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
732009
Hospital choice factors: a case study in Turkey
F Akinci, AE Esatoglu, D Tengilimoglu, A Parsons
Health Marketing Quarterly 22 (1), 3-19, 2004
662004
Effect of organisational trust, job satisfaction, individual variables on the organisational commitment in healthcare services
Tekingunduz, S., Top M., Tengilimoğlu, D., Karabulut, E.
Total Quality Management and Business Exellence, 28 (5-6), 522-541, 2017
65*2017
İşletme yönetimi
D Tengilimoğlu, M Bektaş, EA Atilla
Seçkin, 2014
582014
Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Özyurt Basımevi, Ankara, 2009
562009
Hastane çalışanlarının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven düzeylerinin belirlenmesi
S Tekingündüz, D Tengilimoğlu
Sayıştay Dergisi, 77-103, 2013
542013
Hastane seçimine etkili olan faktörler: Bir alan uygulaması
D Tengilimoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 85-98, 2001
512001
Reklam ve reklamın tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi: bir alan araştırması
N Taşyürek
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2013
502013
Outsourcing and its implications for hospital organizations in Turkey
V Yigit, D Tengilimoglu, A Kisa, MZ Younis
Journal of Health Care Finance 33 (4), 86-92, 2007
492007
Measuring health care quality with the Servqual method: a comparison in public and private hospitals
O Isik, D Tengilimoglu, M Akbolat
432011
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
D Tengilimoğlu
Gazi Kitabevi, 2001
422001
Sağlık turizmi
D Tengilimoğlu
Siyasal Kitabevi, 2013
412013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20