Follow
Muhammad Subari Ramli
Muhammad Subari Ramli
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Penentuan Kadar Ujrah al_Nazir Dalam Pengurusan Wakaf
MS Ramli
E-prosiding ISBN 978-983-3048-96-0, 2014
4*2014
Reaksi pelanggan terhadap sistem perbankan Islam: kajian perbandingan antara Maybank dan BIMB cawangan Sungai Besar, Selangor
MS Ramli
Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005
22005
Uruf Sebagai Penentu Kadar Ujrah al-Nazir
MS Ramli
e-prosiding ISBN 978-983-3048-99-1, 2014
2014
Islam Hakiki : Menjawab Tohmahan Terhadap Islam
ARZ Ismail Omar, Abdul Mannan Yusof, Khiral Anuar Daud,, Muhammad Subari Ramli
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4