Follow
Murat Kuruoglu
Title
Cited by
Cited by
Year
Handbook of research on building information modeling and construction informatics: Concepts and technologies: Concepts and technologies
J Underwood, U Isikdag
IGI Global, 2009
1422009
Construction innovation and process improvement
A Akintoye, JS Goulding, G Zawdie
Construction innovation and process improvement 1, 2012
1262012
Construction informatics in Turkey: strategic role of ICT and future research directions
U Isikdag, J Underwood, M Kuruoglu, JS Goulding, U Acikalin
Journal of Information Technology in Construction 14, 412-428, 2009
322009
İnsaat sektöründe bilgisayar destekli planlama metot ve örnekleri
M Kuruoğlu
Çağlayan Kitabevi, 2002
282002
İnşaat (proje) yönetiminin hizmet ve uygulama standartları
D Sorguç, M Kuruoğlu
İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, 2002
222002
İnşaat sektöründe fizibilite aşamasında maliyet tahmini yapmakta karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine bir değerlendirme
İ Göktürk
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
202007
İnşaat işletmelerinde çağdaş yönetim ve değişim modeli
D Sorguç, M Kuruoğlu
İTO Yayınları, İstanbul, 2001
202001
Teklif verme sürecinde olan yükleniciler için inşaat sözleşmelerinde risk değerlendirme
A Korkmaz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
192004
Building information modelling
U Isikdag, J Underwood, M Kuruoglu
Construction innovation and process improvement 1, 2012
172012
Evaluating the integrative function of ERP systems used within the construction industry
U Acikalin, M Kuruoglu, U Isikdag, J Underwood
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, 259-268, 2008
162008
İnşaat (Proje) Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standardı
D Sorguç, M Kuruoğlu
Kuruoğlu, M.(Derl.), Maya Basın Yayın, İstanbul, 2002
162002
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİNA İNŞAATLARINDA EVRENSEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ
R Pamuk, M Kuruoğlu
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (1), 2016
152016
Perceptions and reality: revealing the BIM gap between the UK and Turkey
V Ezcan, JS Goulding, M Kuruoglu, FP Rahimian
International Journal of 3-D Information Modeling (IJ3DIM) 2 (3), 1-15, 2013
152013
İnşaat Proje Yönetim Temelleri - 2
M Kuruoğlu
İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, 2007
13*2007
The strategic role of ICT within the Turkish AEC industry
U Isikdag, J Underwood, M Kuruoglu, U Acikalin
Women’s career advancement and training & development in the, 1940, 2008
122008
İnşaatçılar için yeni ihale düzeninde pratik teklif fiyatı belirleme yöntemi
M Kuruoğlu
İstanbul Ticaret Odası, 2003
122003
ĠnĢaat Sektöründe Kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması
M Kuruoğlu, E Topkaya, LY Çelik, E Yönez
Journal of New World Sciences Academy, 1A0298 7 (1), 263, 2012
112012
Geographical Information System (GIS) based database development and evaluation study for soils of the northern coast of Izmir Bay
M Kuruoglu
PhD Thesis, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, 2004
11*2004
The effects of economic development on project management in developing countries
M Kuruoglu, E Ergen
Proceedings of the 2nd International Conference in Developing Countries, 2000
112000
Yapı üretiminde adam-saat değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma ve sonuçları
BF Kuruoglu M.
16th Technical Conference of Civil Engineering, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20