Follow
Przemysław Chabowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Tools and methods of Lean Manufacturing-a literature review
P Rewers, J Trojanowska, P Chabowski
Proceedings of 7th international technical conference technological forum …, 2016
762016
Productivity increase through reduced changeover time
A Karwasz, P Chabowski
Journal of Machine Engineering 16, 2016
232016
Impact of kaizen solutions on production efficiency
P Rewers, J Trojanowska, P Chabowski, K Żywicki
Modern Management Review 13 (23), 177-192, 2016
142016
Analiza wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing - wyniki badań
PR Przemysław Chabowski, Justyna Trojanowska
LOGISTYKA, 5788-5791, 2015
9*2015
Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych
P Chabowski, K Żywicki
Inżynieria Maszyn 18, 2013
92013
Impact of shortening changeover times on manufacturing flexibility
P Chabowski, P Rewers, J Trojanowska
Technological Forum, 1-7, 2016
62016
Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
K Pujer
Exante, 2016
32016
Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED – studium przypadku
BD Chabowski P., Trojanowska J.
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2014
3*2014
SKRÓCENIE CZASU PRZEZBROJEŃ POPRZEZ DZIAŁANIA SMED–STUDIUM PRZYPADKU
P CHABOWSKI, J TROJANOWSKA, D BRINK
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2014
32014
Wpływ przezbrojeń na elastyczność produkcji
P Chabowski, P Rewers
Logistyka, 8736-8743, 2015
22015
POPRAWA ELASTYCZNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W WYNIKU SKRÓCENIA CZASÓW PRZEZBROJEŃ MASZYN W BRANŻY DRZEWNEJ
P CHABOWSKI, K ŻYWICKI, P REWERS
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2015
22015
Mozliwosci wzrostu produkcji kulinarnego miesa wolowego
P Chabowski
Gospodarka Mięsna 53 (04), 30-33, 2001
12001
Metodyka postępowania przy wprowadzaniu poziomowanej produkcji
P Rewers, A Hamrol, K Żywicki, P Chabowski
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 19 (3), 22-30, 2016
2016
ANALYSIS OF THE IMPACT OF LEAN MANUFACTURING TOOLS FOR PRODUCTION COMPANY - RESULTS
JT Paulina Rewers, Przemysław Chabowski
6th International Technical Conference - TECHNOLOGICAL FORUM 2015 1 (ISBN …, 2015
2015
Doskonalenie procesu wytwarzania stołów roboczych z zastosowaniem koncepcji Lean Manufacturing
P Rewers, P Chabowski
Logistyka, 9667--9677, CD3, 2015
2015
ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU CZASÓW PRZEZBRAJANIA W DOSTĘPNYM CZASIE PRACY MASZYN
PD Przemysław Chabowski, Krzysztof Żywicki
Zarządzanie przedsiębiorstwem 3, 35-40, 2015
2015
Zwiekszenie dostępności maszyn CNC poprzez udoskonalenie organizacji przezbrojeń
AK P. Chabowski
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2 (I), 681-689, 2015
2015
DOSKONALENIE STANOWISKA MONTAŻU FILTRÓW POWIETRZA–STUDIUM PRZYPADKU
P REWERS, J TROJANOWSKA, P CHABOWSKI
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18