Follow
Pieta Eklund
Pieta Eklund
Verified email at hb.se
Title
Cited by
Cited by
Year
The heterogeneous landscape of bibliometric indicators: Evaluating models for allocating resources at Swedish universities
B Hammarfelt, G Nelhans, P Eklund, F Åström
Research Evaluation 25 (3), 292-305, 2016
962016
Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten
G Nelhans, P Eklund
Högskolan i Borås, 2015
192015
EURIDICE project: The evaluation of image database use in online learning
P Eklund, M Lindh, E Maceviciute, TD Wilson
Education for information 24 (4), 177-192, 2006
82006
Evolution and structure of" Sustainable development": a bibliometric study
A Pulgarín, P Eklund, R Garrote, MI Escalona-Fernández
Brazilian journal of Information Sciecne: Research Trends 9 (1), 24, 2015
72015
Publishing activity and attitudes towards open access publishing in the University of Borås: results of a study undertaken by the Library & Learning Resources and the Swedish …
P Eklund, E Maceviciute, T Wilson
Högskolan i Borås, 2011
52011
Academic librarianship in flux: the dynamics of negotiating professional jurisdiction
P Eklund
Högskolan i Borås, 2022
32022
Forskarstöd vid BLR. Forskares och forskarstuderandes behov av tjänster och stöd från BLR vid Högskolan i Borås
P Eklund
Högskolan I Borås, 2013
32013
Preparing researcher for research data management: a collaborative effort
P Eklund, S Wulund
Fellowship of the Data—RDM Trainer Network Meeting, Berlin, Germany, June …, 2023
2023
Universitetsbibliotekarier tar och ges plats i forskningsprocesser
P Eklund
Mötesplats Profession–Forskning 2022, Borås, 9-10 november., 2022
2022
Biblioteket tipsar: Olika vägar för att hitta fulltexten av en artikel
K Nordling, P Eklund, S Wulund
2019
Dynamic research support for academic libraries
P Eklund
INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 21 (3), 2016
2016
EVOLUTION ANDE STRUCTURE OF" SUSTAINABLE DEVELOPMENT": A BIBLIOMETRIC STUDY
A Pulgarín, P Eklund, R Garrote, MI Escalona-Fernández
Brazilian Journal of Information Science: research trends 9 (1), 2015
2015
Evolution and structure of" sustainable development": a bibliometric study
A Pulgarín Guerrero, P Eklund, R Garrote Jurado, MI Escalona Fernández
Universidade Estadual de Campinas, 2015
2015
Evolution ande structure of" sustainable development": a bibliometric study
AP Guerrero, P Eklund, RG Jurado, MIE Fernández
Brazilian Journal of Information Science 9 (1), 2, 2015
2015
Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter
P Eklund
2012
Konstnärlig forskning och dess plats i publiceringsdatabaser
P Eklund
VetPub Borås 1 (1), 2011
2011
Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning
P Eklund, A Håkansson, J Nilsson, J Widmark, G Wiklund
Malmö högskola, Bibliotek och IT, 2010
2010
The nextgen librarian's survival guide.
P Eklund
INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 11 (4), 2006
2006
Review of: Gordon, Rachel Singer. The nextgen librarian's survival guide. Medford, NJ: Information Today, Inc., 2006.
P Eklund
Inf. Res. 11 (4), 2006
2006
Knowledge management på en dagstidning
P Eklund
University College of Borås. Swedish School of Library and Information …, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20