Follow
Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar
Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM
Verified email at usim.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Tahfiz al-Quran: Sejarah dan perkembangannya
SATS Omar, KA Muhammad, MZM Amin
Seminar Kaedah Pengajaran dan Tahfiz al-Quran Peringkat Kebangsaan. Kolej …, 2003
92003
Kesan Covid-19 Terhadap Kebolehpasaran Graduan IPT: Pelan Tindakan Kepada Pelajar Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, USIM
AK Mohamed, A Salaeh, AA Halim, SATS Omar
Universiti Sains Islam Malaysia, 2020
62020
Pengaruh Madrasah al-Imam MuhammadAbduh dalam penulisan tafsir di Malaysia
AM Yusoff, KA Mohamad, SATS Omar, AHH Abdullah
32005
Tahfiz al-Quran: Sejarah dan Perkembangannya
SAT bin Syed Omar, KA bin Muhammad, MZ bin Mohd Amin
Seminar Kaedah Pengajaran dan Tahfiz al-Quran, Mei, KUIM. hlm 13, 2003
32003
Quranic Features of Healing and Treatment: An Indexing of Quranic (Medical Instructions) Verses
ARO Hussein, AM Yusoff, SA Tarmizi, S Omar, MZM Amin
European Scientific Journal, 2016
12016
Instinct As A Quranic Concept & Its Role In Islamic Pedagogy: A General Overview
AO Hussein, AM Yusuff, SATS Omar, MW Sempo
International Research of Shariah, Muamalat and Islam (IRJSMI), 2021
2021
Penggunaan Bahan Dari Haiwan Di Dalam Kitab Perubatan Melayu Dari Perspektif Budaya Dan Agama
MW Sempo, N Fauzi, SATS Omar
Jurnal Filologi Melayu, 2020
2020
Determination of the Fetus Gender in the Light of Quran
AO Hussein, ZA MZM, SATS Omar, AM Yusoff, A Jalil, RA Mohd, N Alias, ...
Advanced Science Letters 23 (5), 4796-4799, 2017
2017
Knowledge Integration in the Quran: A Case of Its Economic Content
T Islam, MZM Amin, SATS Omar, AM Yusoff, Z Ibrahim Musa, RA Mohd, ...
Advanced Science Letters 23 (5), 4668-4671, 2017
2017
Langkah Pencegahan Sars
IM Subri, AM Ismail, AFM Yusof, SATS Omar, MFM Amin
Journal of Fatwa Management and Research 4 (1), 325-338, 2014
2014
Iktikaf di Surau: Kajian Terhadap Keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara’Wilayah Persekutuan
IBM Subri, HB Abd Khafidz, MHB Mahaiyadin
مجلة إدارة و بحوث الفتاوى 252 (1564), 1-44, 2013
2013
Bacaan Al-Quran Terbaik
KA Mohamad
Utusan Malaysia, 2012
2012
Pengurusan dan Proses Percetakan Al-Quran di Malaysia Kajian di Yayasan Restu, Yayasan Terengganu dan Maktabah Al-Mu'arif
KA Mohamad, IM Subri, SATS Omar
Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah, 2008
2008
Isu Semasa Pengajian Quran dan Sunnah Siri 3
AM Yusoff, AMAA Algeriani, SATS Omar
Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006
2006
Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara: Pengurusan Fatwa Di Thailand
SATS Omar, KA Mohamad
Universiti Sains Islam Malaysia, 2006
2006
Tokoh Pendidik al-Quran di Malaysia: Haji Muhammad Nor Haji Ibrahim
KA Muhammad, SATS Omar
Maʿālim al-Qurʾān wa al-Sunnah 1 (1), 2005
2005
Ancaman Pencerobohan Sistem Berkomputer Dilemmas In Corporate Communication Division Pertindihan Perintah Mahkamah Syariah Panggilan Pulau Besar Pencegahan SARS
NHM Alwi, NRA Rahim, A Sulaiman, MR Ibrahim, IM Subri, AM Ismail, ...
Universiti Sains Islam Malaysia, 2005
2005
Keperluan Dan Prospek Program Tahfiz Dan Qiraat Di Malaysia: Kajian Kes Di Semenanjung Malaysia
MMM Zarif, SATS Omar, KA Mohamad, MFM Amin, MA Yusoff
Universiti Sains Islam Malaysia, 2003
2003
The healthy effect of artichoke in male rats fed high cholesterol diets
S Omar, AFF Hussein
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19