Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar
Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM
Verified email at usim.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Tahfiz al-Quran: Sejarah dan Perkembangannya
SAT bin Syed Omar, KA bin Muhammad, MZ bin Mohd Amin
Seminar Kaedah Pengajaran dan Tahfiz al-Quran, Mei, KUIM. hlm 13, 2003
32003
Quranic Features of Healing and Treatment: an Indexing of Quranic (Medical Instructions) Verses
ARO Hussein, AM Yusof, SA Tarmizi, S Omar, MZM Amin
European Scientific Journal, ESJ 12, 2016
12016
Kesan Covid-19 Terhadap Kebolehpasaran Graduan IPT: Pelan Tindakan Kepada Pelajar Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, USIM
AK Mohamed, A Salaeh, AA Halim, SATS Omar
Universiti Sains Islam Malaysia, 2020
2020
Penggunaan Bahan Dari Haiwan Di Dalam Kitab Perubatan Melayu Dari Perspektif Budaya Dan Agama
MW Sempo, NB Fauzi, SATBS Omar
Jurnal Filologi Melayu, 2020
2020
Determination of the Fetus Gender in the Light of Quran
AO Hussein, ZA MZM, SATS Omar, AM Yusoff, A Jalil, RA Mohd, N Alias, ...
Advanced Science Letters 23 (5), 4796-4799, 2017
2017
Knowledge Integration in the Quran: A Case of Its Economic Content
T Islam, MZM Amin, SATS Omar, AM Yusoff, Z Ibrahim Musa, RA Mohd, ...
Advanced Science Letters 23 (5), 4668-4671, 2017
2017
Iktikaf di Surau: Kajian Terhadap Keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara’Wilayah Persekutuan
I bin Mohd Subri, H binti Abd Khafidz, MH bin Mahaiyadin
Universiti Sains Islam Malaysia, 2014
2014
Langkah Pencegahan Sars
IM Subri, AM Ismail, AFM Yusof, SATS Omar, MFM Amin
Journal of Fatwa Management and Research 4 (1), 325-338, 2014
2014
Isu Semasa Pengajian Quran dan Sunnah Siri 2
MMM Zarif, AAG Hameed, SATS Omar
2010
Pengurusan dan Proses Percetakan Al-Quran di Malaysia Kajian di Yayasan Restu, Yayasan Terengganu dan Maktabah Al-Mu'arif
KA Mohamad, IM Subri, SATS Omar
Universiti Sains Islam Malaysia, 2008
2008
Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara: Pengurusan Fatwa Di Thailand
SATS Omar, KA Mohamad
Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006
2006
Isu Semasa Pengajian Quran dan Sunnah Siri 3
AM Yusoff, AMAA Algeriani, SATS Omar
Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006
2006
Ancaman Pencerobohan Sistem Berkomputer Dilemmas In Corporate Communication Division Pertindihan Perintah Mahkamah Syariah Panggilan Pulau Besar Pencegahan Sam
NH Mohd Alwi, NR Abdul Rahim, MR Ibrahim, IB Mohd Subri, AMB Ismail, ...
Kolej Universiti Islam Malaysia, 2005
2005
Tokoh Pendidik al-Quran di Malaysia: Haji Muhammad Nor Haji Ibrahim
KA Mohamad, SATS Omar
Universiti Sains Islam Malaysia, 2005
2005
Keperluan Dan Prospek Program Tahfiz Dan Qiraat Di Malaysia: Kajian Kes Di Semenanjung Malaysia
MMM Zarif, SATS Omar, KA Mohamad, MFM Amin, MA Yusoff
Kolej Universiti Islam Malaysia, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15