Follow
Mohd Nasir Ali
Mohd Nasir Ali
KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
MN, & Sanep, A.(2005). Kesedaran membayar zakat: Apakah faktor penentunya
W Hairunnizam, M Ali
Ijms 12 (2), 171-189, 0
17
Pengiraan had kifayah bagi kemiskinan di malaysia: kajian kes di negeri Selangor
MF Ibrahim, AFM Ali, MN Ali
E-Prosiding Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference: Sepang, 3-4, 2015
62015
MD (2011). Wakaf Korporat oleh Johor Corporation Berhad: Amalan dan Beberapa Isu Pelaksanaan
M Ali
Academic Journal UITM Johor 10, 229-241, 0
5
Pengurusan harta hibah semasa hidup sebagai alternatif pembangunan ekonomi umat islam
MEA Sokri, MN Ali, ASM Razali, M Faeez, MF Ilias, MI Pisol
sl, sn, 2016
42016
SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA MUALAF MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN DAN SELANGOR
A AB Rahman, H Mohamad Som, MN Ali, N Ismail
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 2016 (FAKULTI SYARIAH …, 2016
32016
Membangunkan Usahawan Asnaf Melalui Dana Zakat Dengan Menggunakan Pembiayaan Mikro Islam Oleh Institusi Zakat Korporat
MF Ibrahim, MN Ali
6th Muzakarah Fiqh & International Conference, 2022
12022
AGIHAN ZAKAT SEBAGAI ALAT KEWANGAN SOSIAL ISLAM BAGI MEMBANTU GOLONGAN AL-GHARIMIN: KAJIAN PERBANDINGAN DI LZS DAN BAITULMAL MAIWP
MF Ibrahim, MN Ali
International Conference on Masjid, Zakat & Waqf 2019 (Masjid Al-Azhar, KUIS …, 2019
1*2019
1078-PERANAN INSTITUSI ZAKAT DALAM MENANGANI ISU SEKURITI MAKANAN YANG MELIBATKAN PADI
MF IBRAHIM, MN ALI
2023
PENERIMAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP MODEL WAKAF PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM DI MALAYSIA
MF Ibrahim, MN Ali
5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019) 2019 …, 2019
2019
Rasionaliti pelaksanaan sistem Mudarabah dalam bidang pelaburan: satu kajian di Permodalan Nasional Berhad (PNB)
MN Ali
Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian …, 2001
2001
ZAKAT EMAS DALAM PRODUK SYARIKAT QUANTUM METAL DI MALAYSIA
MF IBRAHIM, MN ALI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11