Follow
Khairul Anuar Ahmad
Khairul Anuar Ahmad
Senior Lecturer, International Islamic University College Selangor (KUIS)
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Kemahiran keusahawanan: satu kajian analisis kandungan buku-buku teks
MH Husaini, KA Ahmad
Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008 …, 2008
102008
An Overview of the Shariah Issues of Rahn-Based Financing in Malaysia
KA Ahmad, NF Bahari, WSS Shahar, NW Ahmad
Journal of Muwafaqat 2 (1), 16-29, 2019
82019
FINANCING HALAL BUSINESS: ISLAMIC SOLUTIONS FOR MUSLIM ENTREPRENEURS IN MALAYSIA
KA Ahmad
International Conference on Entrepreneurship (ICE 2008), 2008
52008
Islamic Financing for Halal Business: The Solutions for Entrepreneurs in Malaysia
KA Ahmad, F Sungit
Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam 9 (1), 45-56, 2016
22016
FACTORS AFFECTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN PRIVATE COMPANIES LISTED ON BURSA MALAYSIA: A QUALITATIVE STUDY
WSS Shahar, Z Shafii, NW Ahmad, N Fadilah
12015
PENGAMBILAN UPAH DALAM KERJA KEAGAMAAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN: SATU ANALISIS FIQH
F Sungit, KA Ahmad
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2014, 2014
12014
Literasi Kewangan Islam dan Impak Terhadap Penyertaan Kewangan dalam Kalangan Pengguna di Lembah Kelang
NW Ahmad, KA Ahmad, F Sungit, MN Ali, ENA Bahri
Pengurusan Modal Insan Isu dan Cabaran 1, 15-30, 2022
2022
Integrasi Konsep Filantropi Dalam Pembangunan Dana Takaful Mikro Di Malaysia
ANN Mukshar, NAM Puad, KA Ahmad
Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 2022
2022
Resensi Hukum Syarak Terhadap Status Harta Syubhah Menurut Ulamak Shafiiyyah
AMM Hilmi, MR Ibrahim, MI Abdullah, KA Ahmad
ALBASIRAH JOURNAL 11 (2), 21-29, 2021
2021
Kewangan Islam dan Sumber Tenaga Bersih: Pencapaian Matlamat SDG di Malaysia
A Khairul Anuar
International Conference on Syariah and Law (ICONSYAL) 2021, 552-563, 2021
2021
The Comparative Review Model in Measuring Islamic and Conventional Banking System of the Islamic Banking Culture in Malaysia
ARZMSNMD Rosfazila Abd Rahman, Novel Anak Lyndon, Khairul Anuar Ahmad
Akademika 91 (2021), 5-16., 2021
2021
Peranan Pemahaman Budaya Organisasi dalam Kalangan Para Pekerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dalam Mencapai Matlamat Amalan Perbankan Berlandaskan Syariah
RB Abd Rahman, NA Lyndon, LBBM Hameed, AR Zaini, MSNBM Danuri, ...
Islamiyyat 42, 37-42, 2020
2020
BUDAYA ORGANISASI ISLAM HOLISTIK: KEPERLUAN MASA DEPAN ORANG MELAYU DAN BANGSA MALAYSIA
LBMHKAA ROSFAZILA ABD RAHMAN, NOVEL LYNDON, ABDUL RAZIF ZAINI, MOHD SHAHRUL ...
Jurnal Melayu 18 ((2) 2019), 207-218, 2019
2019
Dilema Perbankan Dan Kewangan Islam: Analisis Dimensi Fiqh Dan Maqasid Al-Syariah
F Sungit, KA Ahmad
Journal of Muwafaqat 1 (1), 18-36, 2018
2018
Muamalat risk mitigations for Islamic banking products: an analysis from Islamic perspective
KA Ahmad
Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2018, 2018
2018
Isu-isu Syariah Terhadap Bitcoin: Satu Sorotan Awal
F Sungit, KA Ahmad
3rd. Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference; ISBN 978-967-2122-27 …, 2017
2017
Dropship: Bagaimana Islam Menanggapinya?
KA Ahmad
Majalah Al Islam; ISBN 0126-6306, 2016
2016
THE ESTABLISHMENT SADAQA HOUSE IN MALAYSIA: A BANK PERSPECTIVE
WSS Shahar, Z Shafii, NW Ahmad, NF Bahari, KA Ahmad, FM Suhaimi
2nd. International Conference on Economics and Banking 2016, 46-56, 2016
2016
THE ANALYSIS OF SOME PRINCIPLES OF MU CĀMALĀT AND THEIR APPLICATION TO ISLAMIC BANKING PRODUCTS: AN APPROACH TO RISK MITIGATION
KA AHMAD
International Conference on Aqidah, Dakwah & Shariah 2016 (IRSYAD 2016), 1-26, 2016
2016
Perbadanan Wakaf Selangor: Satu Aspirasi Dalam Pembangunan Wakaf Pendidikan
I Omar, KA Ahmad, MKK Saadan, NJA Halim
International Conference on Cash Waqf (ICCW 2015); e-ISBN 978-967-0850- 08-5 …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20