Follow
Khairul Anuar Ahmad
Khairul Anuar Ahmad
Senior Lecturer, International Islamic University College Selangor (KUIS)
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Kemahiran keusahawanan: satu kajian analisis kandungan buku-buku teks
MH Husaini, KA Ahmad
Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008 …, 2008
142008
An Overview of the Shariah Issues of Rahn-Based Financing in Malaysia
KA Ahmad, NF Bahari, WSS Shahar, NW Ahmad
Journal of Muwafaqat 2 (1), 16-29, 2019
112019
FINANCING HALAL BUSINESS: ISLAMIC SOLUTIONS FOR MUSLIM ENTREPRENEURS IN MALAYSIA
KA Ahmad
International Conference on Entrepreneurship (ICE 2008), 2008
62008
Islamic Financing for Halal Business: The Solutions for Entrepreneurs in Malaysia
KA Ahmad, F Sungit
Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam 9 (1), 45-56, 2016
52016
Isu-isu Syariah Terhadap Bitcoin: Satu Sorotan Awal
F Sungit, KA Ahmad
3rd. Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference; ISBN 978-967-2122-27 …, 2017
22017
Pembentukan Model Perbandingan Di Antara Sistem Perbankan Islam Dengan Sistem Perbankan Konvensional Dalam Konteks Budaya Perbankan Islam di Malaysia
R Abd Rahman, N Lydon, LB Musafar Hameed, AR Zaini, ...
Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan Ke-6, 1122-1132, 2021
12021
Dilema Perbankan Dan Kewangan Islam: Analisis Dimensi Fiqh Dan Maqasid Al-Syariah
F Sungit, KA Ahmad
Journal of Muwafaqat 1 (1), 18-36, 2018
12018
THE ESTABLISHMENT SADAQA HOUSE IN MALAYSIA: A BANK PERSPECTIVE
WSS Shahar, Z Shafii, NW Ahmad, NF Bahari, KA Ahmad, FM Suhaimi
2nd. International Conference on Economics and Banking 2016, 46-56, 2016
12016
FACTORS AFFECTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN PRIVATE COMPANIES LISTED ON BURSA MALAYSIA: A QUALITATIVE STUDY
WSS Shahar, Z Shafii, NW Ahmad, N Fadilah
12015
PENGAMBILAN UPAH DALAM KERJA KEAGAMAAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN: SATU ANALISIS FIQH
F Sungit, KA Ahmad
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2014, 2014
12014
1080-TAKAFUL KESIHATAN MIKRO (MHT): POTENSI MODEL TAKAFUL FILANTROPI UNTUK GOLONGAN B40
KA AHMAD
2023
Ciri-Ciri Skim Takaful Kesihatan Mikro: Kajian Persepsi Dalam Kalangan B40: Characteristics of Micro Health Takaful Schemes: A Perception Study Among B40
ANN Mukshar, NAM Puad, KA Ahmad
Journal of Muwafaqat 6 (2), 133-156, 2023
2023
MODEL TAKAFUL DI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN
ANNOR MUKSHAR, NAM Puad, KA Ahmad
International Journal of Islamic Economics and Finance Research 6 (1), 74-91, 2023
2023
Model Takaful Berasaskan Filantropi di Malaysia: Isu, Cabaran dan Keperluan
KA Ahmad, F Sungit, MIM Deni, NAM Puad, MCM Saleh, MH Elias, ...
Journal of Muwafaqat 6 (1), 104-122, 2023
2023
Analyzing the Principles of Ta’awun in Contributing to Socio Economic Objectives by Malaysian Takaful Operator
NAM Puad, KA Ahmad, WSS Shahar, ANN Mukshar
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ACCOUNTING, FINANCE …, 2023
2023
Application of Khiyar in The Free-Look Period
KA Ahmad
Selected Shariah Case Studies on Takaful Business and Operation in Malaysia …, 2023
2023
Absolute Assignment in the Takaful Industry
KA Ahmad
Selected Shariah Case Studies on Takaful Business and Operation in Malaysia …, 2023
2023
Kewangan Digital dan Rangkuman Kewangan: Isu dan Cabaran dalam Kewangan Islam
KA Ahmad
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2022, 224-238, 2022
2022
Literasi Kewangan Islam dan Impak Terhadap Penyertaan Kewangan dalam Kalangan Pengguna di Lembah Kelang
NW Ahmad, KA Ahmad, F Sungit, MN Ali, ENA Bahri
Pengurusan Modal Insan Isu dan Cabaran 1, 15-30, 2022
2022
Integrasi Konsep Filantropi Dalam Pembangunan Dana Takaful Mikro Di Malaysia
ANN Mukshar, NAM Puad, KA Ahmad
Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference - The 10th …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20