Follow
Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi
Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi
KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Hukum Cadar Bagi Wanita
A Hilmi
Lentera Islam, 2019
142019
Tashwir: Seni Rupa dalam Pandangan Islam
A Hilmi
Uin Raden Fatah Palembang, 2018
102018
Adzan, Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?
A Hilmi, L MA
Rumah Fiqih Publishing. https://www. rumahfiqih. com/pdf/pdf/219. pdf, 2019
32019
ANALYSIS OF BUSINESS ZAKAT ASSESSMENT METHOD DIFFERENCES BASED ON DEMOGRAPHIC FACTORS: A SURVEY IN KLANG VALLEY, MALAYSIA
N Shamsuddin, FM Nor, TS Tajuddin, AMM Hilmi, N Bahari, AS Azman
TIJARI International Journal of Islamic Economics, Bussiness and†…, 2021
12021
Amalan Taksiran Zakat Perniagaan
NF Bahari, N Shamsuddin, AMM Hilmi, TS Tajudin, AS Azman, FM Nor
Journal website: journal. zakatkedah. com. my 3 (1), 2021
12021
Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak
N Kamaruddin, AM Nora’inan Bahari
5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam†…, 2019
12019
Manuskrip Kehakiman Islam: Analisis Keupayaan dan Kearifan Melayu Islamic Judiciary Manuscript: Analysis on Malay Intellectual and Ability
AMBM Hilmi, LA Mutalib, MY Niteh
12016
MENGEMBALIKAN KEGEMILANGAN MASJID SEBAGAI QALBU ILMU DAN PENDIDIKAN
MFM Fathillah, K Ismail, NAA Hamid, DL Abdullah, AMM Hilmi, IK Basah, ...
12010
Kesalahan Menggalakkan Maksiat: Analisis Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah Dan Cabaran Pada Masa Kini: The Offense of Encouraging Immorality: Analysing Provisions of†…
M Shaberi, NDM Khalil, DPN Izhar, AM Rashid, AMM Hilmi
Journal of Muwafaqat 6 (1), 87-103, 2023
2023
Resensi Hukum Syarak Terhadap Status Harta Syubhah Menurut Ulamak Shafiiyyah
AMM Hilmi, MR Ibrahim, MI Abdullah, KA Ahmad
ALBASIRAH JOURNAL 11 (2), 21-29, 2021
2021
Aplikasi Hukuman Ta’zir Di Era Kerajaan Islam Aceh: Kajian Manuskrip Hujjatul Balighah Karya Syeikh Jalaluddin Al-Asy
AMM Hilmi
Universiti Sains Islam Malaysia, 2021
2021
KONSEP AL-ISTIQRA` AL-MA’NAWI DALAM MEMBINA HUKUM; SUATU TINJAUAN AWAL
AMBM Hilmi
ICONSYAL 2021 1, 2021
2021
AMALAN TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN
FMN Nor Fadilah Bahari, Noraini Shamsuddin, Dr.Ahmad Misbah Muhammad Hilmi ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT AND ISLAMIC PHILANTHROPY 3 (1), 2021
2021
Resensi Penghujahan  Ľ aqli dalam Ilmu Kalam:: Kajian Terhadap Kitab Faridah al-Faraid fi ‚€˜ Ilm al-‚€˜ Aqaid
AM Mustapha, AMM Hilmi, MR Ibhraim, HM Isa
ALBASIRAH JOURNAL 9 (2), 53-65, 2019
2019
Fungsi Illah dalam Istinbath Hukum Kontemporar
AMBM Hilmi
4th Muzakarah Fiqh and International Fiqh[4th MFIFC 2019, 2019
2019
Ulasan Manuskrip Kehakiman Islam Nusantara Abad ke-17 M Bertajuk Hujjatul Balighah Karya Syeikh Jalaluddin al-Asy.
AMBM Hilmi
Jurnal Filologi Melayu 26, 2019
2019
Faktor ‘Urf dalam Pembaharuan Hukum Syara’Berkaitan Isu-Isu Muamalah:‘Urf Factors in Renewal of Syaria’Law Regarding Muamalah Issues
AMM Hilmi
International Journal of Islamic Economics and Finance Research 2 (1 July†…, 2019
2019
Enhancing well-beings via the sacredness of'educere'
N Abd Hamid, SH Sulaiman, AY Ismail, SN Ahmad, IK Basah, IF Ahmad, ...
2014
Students as Consumers/customers: A Preliminary Analysis of Its Impact on Education and Institute of Higher Education from the Worldview of Islam
AY Ismail, IF Ahmad, NA Abd, SN Ahmad, IK Basah, K Ismail, ...
Education, 2012
2012
Amalan bid'ah dalam perkahwinan: suatu kajian di dalam masyarakat Islam, Ipoh, Perak
AMM Hilmi
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20