Follow
Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi
Ahmad Misbah Bin Muhamad Hilmi
KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Tashwir: Seni Rupa dalam Pandangan Islam
A Hilmi
Uin Raden Fatah Palembang, 2018
132018
Amalan Taksiran Zakat Perniagaan
NF Bahari, N Shamsuddin, AMM Hilmi, TS Tajudin, AS Azman, FM Nor
Journal website: journal. zakatkedah. com. my 3 (1), 2021
22021
Adzan, Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?
A Hilmi, L MA
Rumah Fiqih Publishing. https://www. rumahfiqih. com/pdf/pdf/219. pdf, 2019
22019
Faktor ‘Urf dalam Pembaharuan Hukum Syara’Berkaitan Isu-Isu Muamalah:‘Urf Factors in Renewal of Syaria’Law Regarding Muamalah Issues
AMM Hilmi
International Journal of Islamic Economics and Finance Research 2 (1 July…, 2019
22019
ANALYSIS OF BUSINESS ZAKAT ASSESSMENT METHOD DIFFERENCES BASED ON DEMOGRAPHIC FACTORS: A SURVEY IN KLANG VALLEY, MALAYSIA
N Shamsuddin, FM Nor, TS Tajuddin, AMM Hilmi, N Bahari, AS Azman
TIJARI International Journal of Islamic Economics, Bussiness and…, 2021
12021
Inovasi Dalam Susu Ibu Menurut Perspektif Syarak
N Kamaruddin, AM Nora’inan Bahari
5th Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, Kolej Universiti Islam…, 2019
12019
Manuskrip Kehakiman Islam: Analisis Keupayaan dan Kearifan Melayu Islamic Judiciary Manuscript: Analysis on Malay Intellectual and Ability
M Ahmad, AM Lukman, NM Yusof
Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 3 (2), 251-267, 2016
12016
MENGEMBALIKAN KEGEMILANGAN MASJID SEBAGAI QALBU ILMU DAN PENDIDIKAN
MFM Fathillah, K Ismail, NAA Hamid, DL Abdullah, AMM Hilmi, IK Basah, ...
12010
Zakat Infaq and Sadaqah as a Modern Fiscal Instrument in Indonesia
A Hilmi, Y Janwari, S Al-Hakim
MUAMALATUNA 15 (2), 184-204, 2023
2023
Aplikasi Kaedah Darar Dalam Pelaksanaan Eutanasia Terhadap Pesakit COVID-19: Satu Sorotan Literatur: Application of the Darar Method within the Implementation of Euthanasia…
M Shaberi, AMM Hilmi, MI Abdullah, I Omar, MR Ibhraim, AH Baharudin, ...
Journal of Muwafaqat 6 (2), 35-60, 2023
2023
Manhaj dan Istinbat Hukum Kitab Tafsir Rawāi Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Aḥkām Min Al-Qurān Karya Muḥammad ʿAlī Aṣ-Ṣābūnī: Kajian Aqwāl Fuqahā’Surah Al-Baqarah: Manhaj and…
H Jali, AMM Hilmi, MA Samsudin, N Bahari
Journal of Ifta and Islamic Heritage 2 (2), 108-128, 2023
2023
Kesalahan Menggalakkan Maksiat: Analisis Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah Dan Cabaran Pada Masa Kini: The Offense of Encouraging Immorality: Analysing Provisions of…
M Shaberi, NDM Khalil, DPN Izhar, AM Rashid, AMM Hilmi
Journal of Muwafaqat 6 (1), 87-103, 2023
2023
Resensi Hukum Syarak Terhadap Status Harta Syubhah Menurut Ulamak Shafiiyyah
AMM Hilmi, MR Ibrahim, MI Abdullah, KA Ahmad
ALBASIRAH JOURNAL 11 (2), 21-29, 2021
2021
Aplikasi Hukuman Ta’zir Di Era Kerajaan Islam Aceh: Kajian Manuskrip Hujjatul Balighah Karya Syeikh Jalaluddin Al-Asy
AMM Hilmi
Universiti Sains Islam Malaysia, 2021
2021
KONSEP AL-ISTIQRA` AL-MA’NAWI DALAM MEMBINA HUKUM; SUATU TINJAUAN AWAL
AMBM Hilmi
ICONSYAL 2021 1, 2021
2021
AMALAN TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN
FMN Nor Fadilah Bahari, Noraini Shamsuddin, Dr.Ahmad Misbah Muhammad Hilmi ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT AND ISLAMIC PHILANTHROPY 3 (1), 2021
2021
Resensi Penghujahan ʻ aqli dalam Ilmu Kalam:: Kajian Terhadap Kitab Faridah al-Faraid fi €˜ Ilm al-€˜ Aqaid
AM Mustapha, AMM Hilmi, MR Ibhraim, HM Isa
ALBASIRAH JOURNAL 9 (2), 53-65, 2019
2019
Fungsi Illah dalam Istinbath Hukum Kontemporar
AMBM Hilmi
4th Muzakarah Fiqh and International Fiqh[4th MFIFC 2019, 2019
2019
Ulasan Manuskrip Kehakiman Islam Nusantara Abad ke-17 M Bertajuk Hujjatul Balighah Karya Syeikh Jalaluddin al-Asy.
AMBM Hilmi
Jurnal Filologi Melayu 26, 2019
2019
Enhancing well-beings via the sacredness of'educere'
N Abd Hamid, SH Sulaiman, AY Ismail, SN Ahmad, IK Basah, IF Ahmad, ...
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20