Follow
Azmil Hashim
Azmil Hashim
Professor (Islamic Education) Sultan Idris Education University
Verified email at fsk.upsi.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Darul Quran dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri
A Hashim
Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2010
98*2010
Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 1 (1), 2017
872017
Persepsi pelajar terhadap kaedah pembelajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (2), 1-10, 2012
542012
Correlation between strategy of Tahfiz learning styles and students performance in Al-Qur’an memorization (Hifz)
A Hashim
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (2), S5, 2015
512015
Kaedah pembelajaran tahfiz dan hubungannya dengan pencapaian hafazan pelajar
A Hashim, AH Tamuri, M Jemali, AC Noh
Journal of al-Quran and Tarbiyyah 1 (1), 9-16, 2014
502014
Towards professional and ethical balance: insights into application strategy on media literacy education
M Huda, A Hashim
Kybernetes 51 (3), 1280-1300, 2022
402022
Strategi kecemerlangan institusi pendidikan tahfiz Al-Quran di Malaysia: Satu tinjauan literatur
MJ Ismail, S Mohamad, TIZT Puji, NH Yusof
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 15 (1), 55, 2017
332017
Tahfiz schools entry requirement and characteristics of tahfiz students
NC Hassan, FM Fakhruddin, AFM Ayub, L Abd Mutalib, WMW Jaafar
IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education 1 (3), 234-241, 2015
332015
Perbandingan kaedah hafazan al-Quran tradisional dan moden: Satu kajian awal
NM Mustafa, M Basri
Proceeding of The Social Sciences Research ICSSR 2014, 827-834, 2014
322014
Application of Fuzzy Delphi Technique towards designing and developing the elements for the e-PBM PI-Poli Module
AFM Yusoff, A Hashim, N Muhamad, WNW Hamat
Asian Journal of University Education 17 (1), 292-304, 2021
312021
Kajian Mengenai Hubungan antara TeknikPembelajaran Tahfiz dan Pencapaian HafazanAl Qur’an Para Pelajar: A Study on the Relationship between Techniques of TahfizLearning and …
A Hashim, M Jemali
Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan 6 (2), 15-25, 2014
272014
Empowering learning ethics culture in Islamic education
M Huda, K Khoirurrijal, MI Dacholfany, S Susminingsih, A Hashim, ...
Global Perspectives on Teaching and Learning Paths in Islamic Education, 244-267, 2020
222020
Kaedah Talaqqi Musyafahah dalam pengajaran Al Quran Wa Al-Hifz kurikulum dini SABK di Perak
N bin Muhamad, A bin Hashim, WHB Abdullah, M Zaman, FAB Zamri
International Journal of Education 4 (32), 273-283, 2019
222019
The Relationship between Pedagogical Content Knowledge and al-Quran Tajweed Performance among Students KKQ in Malaysia
A Hashim, S Jahidih, NMA Che
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 1530-1537, 2015
212015
Kaedah pengajaran al-Quran sekolah menengah kebangsaan di negeri Perak
AHT Misnan Jemali, A Hashim
International Jurnal of Islamic Studies and Arabic Language Education 1 (1 …, 2014
202014
The Relationships between Etiquettes of Tahfiz (Memorization Al-Qur’an) and Tahfiz Achievement
A Hashim, H Tamuri, C Noh, M Aderi
Australian Journal of Basic & Applied Sciences 8, 23, 2014
202014
Learning quality innovation through integration of pedagogical skill and adaptive technology
M Huda, A Hashim, KSM Teh, K Shankar, B Ayshwarya, PT Nguyen, ...
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
192019
Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia: Teaching Approaches among the Tahfiz Al-Quran Lecturer in Malaysia
MMA Rahim, A Hashim
Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan 9 (3), 79-88, 2017
192017
Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar
A Hashim
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 2 (2), 2017
192017
Integrasi penggunaan teknologi pelbagai media oleh guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan
MZM Nawi, A Hashim, N Muhamad
Jurnal Sains Sosial Dan Pendidikan Teknikal| Journal of Social Sciences and …, 2020
172020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20