Engku Ismail Engku Ali
Title
Cited by
Cited by
Year
Public sector accounting and financial management in Malaysia
EIE Ali
Malaysia: Unpublished First Draft, 2015
102015
Zakah penggajian: Suatu tinjauan terhadap pengetahuan dan amalan Muslimin negeri Perlis
K Md Idris, C Derashid, EI Engku Ali
Research Seminar, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia, 1997
61997
Qualified audit reports of local authorities in the northern states of Malaysia
MA Ibrahim, EIE Ali, SSS Ismail, Z Bidin
Malaysian Management Journal 8 (2), 77-86, 2020
52020
Perakaunan sektor awam di Malaysia
IE Ali
UUM Press, 2006
12006
Hubungan antara sifat organisasi dan tadbir urus kerajaan dengan kualiti penyata kewangan kerajaan tempatan di Semenanjung Malaysia
EIE Ali
Universiti Sains Malaysia, 2010
2010
Qualified Audit Report (QAR): The Case of Local Authorities in the Northern Region of Malaysia
EIE Ali, MA Ibrahim, Z Bidin
Faculty of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, 2004
2004
The Determinants of Financial Reporting Lag: The Case of Local Goverments in the State of Kedah, Malaysia
SSS Ismail, AC Ahmad, S Abidin, EIE Ali
Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2002
2002
Mandatory Financial Disclosure Harmonisation of Local Governments in Peninsular Malaysia
SSS Ismail, FH Fadzil, KNK Ismail, EIE Ali
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8