Dr Kamarulzaman Abdul Ghani
Dr Kamarulzaman Abdul Ghani
Assoc. Prof. in Arabic Education, Arabic Education and Islamic Education
بريد إلكتروني تم التحقق منه على umk.edu.my
عنوان
عدد مرات الاقتباسات
عدد مرات الاقتباسات
السنة
Kebolehbacaan buku teks bahasa arab tinggi berasaskan ujian kloz dalam kalangan pelajar di SMKA
KA Ghani
GEMA Online® Journal of Language Studies 11 (2), 2011
142011
Kajian persepsi penghayatan akhlak Islam dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor
S Mokhtar, MKM Jailani, AH Tamuri, KA Ghani
Global Journal Al-Thaqafah 1 (1), 71-78, 2011
132011
Motivasi pembelajaran kemahiran mendengar Bahasa Arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar
NMRN Yusoff, Z Mahamod, KA Ghani
Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education) 33, 3-18, 2008
132008
Inculcation of Higher Order Thinking Skills (HOTS) in Arabic Language Teaching at Malaysian Primary Schools
MY Kamarudin, NMRN Yusoff, H Yamat, KA Ghani
Creative Education 7 (2), 307-314, 2016
82016
Relationship between the usage of language learning strategies and the level of proficiency in learning Arabic Ab Initio
KM Banting, KA Ghani
Asian Social Science 10 (9), 2014
62014
Linguistic features for development of Arabic text readability formula in Malaysia: A preliminary study
KA Ghani, AS Noh, NM Yusoff
Middle-East Journal of Scientific Research 19 (3), 319-331, 2014
62014
The relationship between motivation and learning reading and writing in sixth graders in the Hashemite Kingdom of Jordan
F Gditawi, M Noah, Q Abdul Ghani
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 13-28, 2011
62011
Kebolehbacaan Buku Teks Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
KA Ghani
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2010
62010
Kaedah Pembelajaran Sejarah Berasaskan Lawatan Ke Muzium
NSA Talib, KA Ghani, NA Yusuff
International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (1 …, 2019
32019
Persepsi murid terhadap penggunaan surau sekolah di sekolah menengah kebangsaan di Malaysia
BHM Shafie
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 2 (1), 2017
32017
Ciri-Ciri Linguistik dalam Buku Teks Berbahasa Arab dan Hubungannya dengan Tahap Kebolehbacaan Teks di Malaysia (Linguistic Features of Arabic Textbooks and its Correlation …
KA Ghani, AS Noh, NMRN Yusuff
GEMA Online® Journal of Language Studies 17 (3), 2017
22017
Penggunaan ujian kloz dalam mengukur kebolehbacaan teks Arab untuk pembaca bukan Arab di Malaysia: Satu kajian rintis
KA Ghani, HBAM Dahan, NMRN Yusoff
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (1), 15-30, 2009
22009
Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kemahiran Mendengar Bahasa Arab
NMRN Yusoff, KA Ghani
Sains Humanika 49 (1), 2008
22008
Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri
NMRN Yusoff, KA Ghani, Z Ismail
Sains Humanika 45 (1), 2006
22006
Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri
NMRN Yusoff, KA Ghani, Z Ismail
Sains Humanika 45 (1), 2006
22006
Penggunaan Multimedia Dalam Mata Pelajaran Sejarah
NSA Talib, MM Awang, KA Ghani, NA Yusuff
International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 2 (2 …, 2019
12019
Penggunaan Strategi Pembelajaran Nahu Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama di Negeri Perak
SA Samat, S Abdullah, KA Ghani
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 3, 1-11, 2017
12017
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KEFAHAMAN BACAAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN MURID j-QAF
WSW Ngah, KA Ghani, MA Lubis
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 3, 1-7, 2017
12017
Kaedah pembelajaran sejarah dengan mengambil kira minat dan peningkatan prestasi
NSA Talib, KA Ghani, NA Yusuff, MM Awang
12016
Relationship between the practice of J-QAF teachers and individual of authority towards supporting the arabic assessment (PKSR)
KA Ghani, MY Kamarudin, S Kamis, NMRN Yusoff
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (16), 296, 2014
12014
يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.
مقالات 1–20