Follow
Rosmiza Mohd Zainol
Rosmiza Mohd Zainol
Verified email at ukm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Prospects for Increasing Commercial Mushroom Production in Malaysia: Challenges and Opportunities
MM Rosmiza MZ, Davies, WP, Rosniza Aznie CR,Jabil MJ
Mediterranean Journal of Social Sciences 7 (1), 406-415, 2016
902016
Farmers’ knowledge on potential uses of rice straw: An assessment in MADA and Sekinchan, Malaysia
JMJ Rosmiza MZ, Davies, WP, Rosniza Aznie CR, Mazdi M
GEOGRAFIA Malaysian Journal of Society and Space 10 (5), 30-43, 2014
58*2014
Mengupas keciciran pelajar Orang Asli Malaysia: Suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah
M Marzuki, J Mapjabil, R Mohd Zainol
Geografia Online Malaysian Journal of Society and Space 10 (2), 189-198, 2014
482014
Homestays-Community programme or alternative accommodation? A re-evaluation of concept and execution
J Mapjabil, SC Ismail, B Ab Rahman, T Masron, R Ismail, RM Zainol
Geografia 11 (12), 2015
322015
Pelancongan Islam: Suatu tinjauan konseptual dan relevannya di Malaysia
J Mapjabil¹, RR Abd Razak, M Marzuki, RM Zainol
M Malaysia Journal of Society and Space 11, 172-182, 2015
242015
Farmer's participation in rice straw-utilisation in the MADA region of Kedah, Malaysia
WT Rosmiza MZ, Davies WP, Rosniza Aznie CR, Mazdi M, Jabil MP
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (23), 229-237, 2014
232014
Persepsi pelancong terhadap agensi pelancongan di Langkawi Geopark
CR Rosniza Aznie, M Ahmad Mustaqim, MN Abdul Rahim, MZ Rosmiza, ...
Geografia: Malaysian Journal of Society and Space 8 (7), 147-154, 2012
142012
Pemantauan keberkesanan pembangunan wilayah Malaysia dalam aspek penduduk tempatan di Iskandar Malaysia
RAHC Rose, ARM Nor, A Ahmad, A Buang, RM Zainol
Geografia-Malaysian Journal of Society and Space 7 (5), 40-54, 2011
132011
Potensi tarikan ekopelancongan rekreasi di Taman Rekreasi Air Panas (TRAP) Sungai Klah, Perak
CR Rosniza Aznie, MA Abdullah, R Rozalini, MZ Rosmiza, ...
Malaysia Journal of Society and Space 8 (7), 125-134, 2012
122012
Implikasi sosioekonomi pembangunan pelancongan penyelaman skuba terhadap komuniti pulau di Malaysia: Satu tinjauan awal (Socioeconomic implications of scuba diving tourism …
J Mapjabil, MP Yusoh, R Zainol
Geografia 8 (5), 2012
122012
Impact of Rice Straw Development Towards Agricultural Environment and Farmers’ Socio-Economy in MADA Region, Kedah
MZ Rosmiza, B Amriah, CR Rosniza Aznie
2nd International Conference on History and Society Development (ICHSD …, 2012
112012
Predictors and consequences of job insecurity: A preliminary study of Malaysian bank employees
WTW Yusoff, CRC Mat, RM Zainol
Geografia 10 (3), 2014
102014
Penentu sosial penglibatan komuniti dalam projek kebun komuniti bandar: social determinants of community involvement in urban community garden projects
Z Tajuddin, SM Sum, RM Zainol, H Jusoh
Sarjana 34 (1), 56-68, 2019
92019
Pelancongan pendidikan di Pulau Pinang: Suatu analisis awal
RS Ramli, B Ab Rahman, J Mapjabil, L Tangavello, RM Zainol, M Marzuki, ...
Malaysian Journal of Society and Space 11 (12), 74-86, 2015
92015
Stagnation of rice straw agribusiness development in Malaysia: the entrepreneurs’ perspectives
MZ Rosmiza, WP Davies, ACR Rosniza, MJ Jabil, M Mazdi, WYW Toren, ...
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (4), 523, 2015
82015
Kemampanan persekitaran klaster sawit: Kajian kes di sekitar Pulau Carey, Selangor
EA Choy, MA Abdullah, RM Zainol
Geografia-Malaysia Journal of Society and Space 8 (8), 121-129, 2012
82012
Kesedaran komuniti terhadap pengurusan kebersihan dalam kawasan perkampungan homestay di Daerah Temerloh
RAC Rose, ZNZ Abidin, MZ Rosmiza, P dan Pembangunan
Geografia Malaysian Journal of Society and Space 14 (1), 158-174, 2018
72018
Faktor budaya dan bukan budaya dalam mempengaruhi lawatan ulangan: Kajian kes pelancong asing Pulau Pinang
HM Noor, RM Zainal, NG Ling, J Mapjabil, R Ismail, B Ab Rahman, ...
Geografia-Malaysia Journal of Society and Space 11 (12), 52-63, 2015
72015
Perkembangan dan cabaran sektor perniagaan sebagai pemangkin pembangunan bandar kecil: Kajian empirikal di Daerah Besut, Terengganu (Development challenges of the business …
RAC Rose, NF Jusoh, RM Zainol, N Lyndon, M Jaafar
Geografia 11 (8), 2015
72015
Applying sustainability indicators to eco-tourism development: The case of Jeram Linang Amenity Forest, Kelantan
J Mapjabil, M Marzuki, RM Zainol, ATM Jusoh, RS Ramli
Geografia 11 (12), 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20