Follow
Щербина Олександр Андрійович (Alexandre Scherbyna)
Щербина Олександр Андрійович (Alexandre Scherbyna)
Other namesOleksandr Shcherbyna
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Verified email at knuba.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Semi-logarithmic number systems
JM Muller, A Scherbyna, A Tisserand
IEEE transactions on computers 47 (2), 145-151, 1998
351998
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE
ТИ Коваль, ОА Щербина
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 97-104, 2011
29*2011
НОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В MOODLE
ОА Щербина
ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 96-104, 2016
232016
Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle
ОА Щербина
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-145, 2015
17*2015
Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2
ОА Щербина
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, 79-89, 2015
14*2015
Learning Tools Interoperability–новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання
ОА Щербина
ISSN Online, 2076-8184, 2015
10*2015
Проектування структури сайту Moodle для вищого навчального закладу та організація робіт з його створення
ВКС Щербина О.А.
Вісник ЛДУБЖД : Зб. наук. пр., 35-40, 2014
102014
Модуль «Репозиторій компетентностей» для системи управління навчанням Moodle
ЩО А.
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН …, 2012
10*2012
Створення відео лекцій за допомогою модуля Rich Media
АМ Аврамчук, ОА Щербина
Режим доступу до ресурсу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=51, 2013
9*2013
Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції
ОА Щербина
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./засн.: Київський …, 2012
92012
CMI5–новий стандарт інтеграції засобів для електронного навчання
OA Shcherbyna
Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 355-368, 2020
62020
EXPERIENCE API-НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ Е-ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АА Щербина
Информационные технологии и средства обучения 53 (3), 150-163, 2016
6*2016
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE
ОА Щербина
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць., 123-132, 2014
52014
Использование метакурсов и модуля субкурс в Moodle 1.9.
ЩОА Иванченко Т.В.
Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013 …, 2013
52013
Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу
ЩОА Васильєва К.С.
Управління розвитком складних систем., 159-164, 2013
52013
Інформальна освіта викладачів вищих технічних навчальних закладів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій
O Shcherbina
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 22-26, 2011
52011
Комп’ютерно орієнтоване середовище проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих університетських систем підвищення кваліфікації викладачів
ОА Щербина
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
42019
H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту
ОА Щербина
ISSN: 2411-5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник …, 2016
42016
Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті
ОА Щербина
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-83, 2015
42015
Шаблон Word для создания и импорта тестовых вопросов с изображениями в Moodle 2.5-2.6
ОНП Щербина О.А., Табунщик В.Н.
Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014 …, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20