Siti Hajar Zakariah
Siti Hajar Zakariah
Lecturer in Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Verified email at uthm.edu.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Enhancing the Role of Innovation towards Employee Job Performance at Malaysian hotels
AZFMS SH. Zakariah
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8 …, 2018
42018
Beban tugas guru mempengaruhi penggunaan sumber teknologi pendidikan di empat buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Johor
SH Zakariah
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
32013
Memacu pelan transformasi pendidikan: peranan IPTA dalam membantu meningkatkan kuantiti dan kualiti Pendidikan Aliran Sains dan Teknikal di Malaysia
R Hassan, H Awang, B Ibrahim, SH Zakariah
12013
Students’ Acceptance towards Kahoot Application in Mastering Culinary Terminology
AAM Sahak, AWA Rahman, MRFHR Ismail, MA Rohiat, NDM Yazid, ...
Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 27 (1), 2021
2021
Development of Food Safety Module and Sanitation Management
NA Ahmad, SNSM Sukeri, NAIA Tukiran, SH Zakariah, LMS Ismail, ...
Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training 1 …, 2021
2021
Teacher's workload influence the usage of technology
H Harun, N Abd Samad, SH Zakariah, R Hassan
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6