Follow
Abdul Razak Abdul Kadir
Abdul Razak Abdul Kadir
Associate Professor
Verified email at uitm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth and prospect of Islamic finance in Malaysia
MZM Zin, S Ishak, ARA Kadir, MSA Latif
International Proceedings of Economics Development & Research 5 (1), 180-184, 2011
262011
Sejarah dan perkembangan Majlis Islam Sarawak dalam pendidikan dan zakat (1955-1990)
ARA Kadir
Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011
62011
Dato Sri Anis bin Abot: Pemikiran dan Sumbangannya Dalam Institusi Islam Negeri Sarawak
AR Abdul Kadir
Majlis Islam Sarawak 1, 292, 2007
62007
Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal
ANZBA Ahmad, HB Towpek, ARBA Kadir
Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 163-185, 2021
52021
Membongkar rahsia pendidikan Islam
ARA Kadir, MSA Latif, SA Omar, MZM Zin, S Bujang, MM Musa, MZ Abidin, ...
Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2012
22012
Metodologi Pendidikan Tamadun Islam Peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM): Suatu Kajian di Sekolah-Sekolah Menengah di Kuching, Sarawak
AR Abdul Kadir
Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti …, 2000
22000
Perkembangan Institusi Islam di Sarawak Sebelum Pembentukan Malaysia: Progression of Islamic institution in Sarawak before the formation of Malaysia
ARA Kadir, S Bujang, ANZA Ahmad, H Towpek
Journal of Al-Tamaddun 18 (1), 1-14, 2023
12023
Sejarah dan Perkembangan Pentadbiran Islam Pada Era Pemerintahan Brooke di Sarawak: The History and Development of Islamic Administration in the Era of Brooke's Governance in …
S Bujang, ARA Kadir, N Yusuf, F Hamrie, WAW Yon
Journal of Al-Tamaddun 17 (2), 53-70, 2022
12022
Syarat Pelaksanaan Siasah Syar'iyyah untuk membentuk Dasar Kesejahteraan Keluarga dalam Negara Bermasyarakat Majmuk
ANZA Ahmad, H Towpek, ARA Kadir
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 304-312, 2022
12022
Sinergi Ulama dan Umara dalam Pembentukan Jabatan Agama Islam Sarawak 1955-1990
ARA Kadir
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 286-292, 2022
12022
Zakat dan Kemiskinan: Cadangan Ke Arah Pemerkasaan Sistem Agihan Zakat
MSA Latif, ARA Kadir, SA Omar, A Amnan
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 14, 9-13, 2023
2023
Perkembangan Perundangan Islam Di Sarawak Sebelum Kedatangan Penjajah Barat: Satu Tinjauan Awal
N Yusuf, S Bujang, ARA Kadir, F Hamrie, WAW Yon
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 14, 66-72, 2023
2023
HUBUNGAN BERAT SEBELAH JAMES BROOKE TERHADAP BRUNEI ABAD KE 19 MELALUI MANUSKRIP BRUNEI
ARA Kadir, J Hamali, S Bujang, F Abdullah, S Anom, MSAL Omar, ...
Journal of Law 8 (32), 62-75, 2023
2023
Ablution-Friendly Cosmetics: Analysis From Fiqh Perspective
SS Abdullah, MDM Sirajuddin, ARA Kadir
al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 28 (2), 72-82, 2022
2022
Menjejaki Warisan Bertulis Melayu Sarawak
WAW Yon, S Bujang, ARA Kadir, N Yusuf, F Hamrie
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 347-354, 2022
2022
MEMBONGKAR HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN POLITIK SILAM KERAJAAN SAMBAS DAN BRUNEI: KAJIAN KUALITATIF BERASASKAN MANUSKRIP
MALSM SHAFIUDDIN
Journal of Islamic 7 (45), 258-272, 2022
2022
MADRASAH AL-ISLAMIAH KUCHING, SARAWAK: SATU KAJIAN HISTORIKAL
NA Ahmad, ARA Kadir, SA Khalid
Journal of Islamic 7 (45), 201-212, 2022
2022
Kepentingan siasah syar’iyyah untuk membentuk dasar kesejahteraan keluarga dalam negara bermasyarakat majmuk
ANZ Awang Ahmad, H Towpek, AR Abdul Kadir
e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU) 1, 44-63, 2022
2022
Kekuatan Pendidikan Kelas Al Quran dan Fardhu Ain (KAFA) di Bahagian Betong Sarawak
H Rasdi, AR Abdul Kadir
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo IX 1, 260-264, 2016
2016
Menyingkap Impak Risalah "Kifaah al Muslimin fi Wilayah Sarawak" Dalam Perjuangan Institusi Angkatan Nahdatul Islam Bersatu
AR Abdul Kadir, H Rasdi
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo IX 1 (-), 503-505, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20