Follow
Abdul Razak Abdul Kadir
Abdul Razak Abdul Kadir
Associate Professor
Verified email at uitm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth and prospect of Islamic finance in Malaysia
MZM Zin, S Ishak, ARA Kadir, MSA Latif
International Proceedings of Economics Development & Research 5 (1), 180-184, 2011
212011
Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal
ANZBA Ahmad, HB Towpek, ARBA Kadir
AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 163-185, 2021
32021
Sejarah dan perkembangan Majlis Islam Sarawak dalam pendidikan dan zakat (1955-1990)
ARA Kadir
Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011
32011
Dato Sri Anis bin Abot: Pemikiran dan Sumbangannya Dalam Institusi Islam Negeri Sarawak
AR Abdul Kadir
Majlis Islam Sarawak 1, 292, 2007
3*2007
Membongkar rahsia pendidikan Islam
ARA Kadir, MSA Latif, SA Omar, MZM Zin, S Bujang, MM Musa, MZ Abidin, ...
Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2012
12012
Metodologi Pendidikan Tamadun Islam Peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM): Suatu Kajian di Sekolah-Sekolah Menengah di Kuching, Sarawak
AR Abdul Kadir
Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti …, 2000
12000
Sejarah dan Perkembangan Pentadbiran Islam Pada Era Pemerintahan Brooke di Sarawak: The History and Development of Islamic Administration in the Era of Brooke's Governance in …
S Bujang, ARA Kadir, N Yusuf, F Hamrie, WAW Yon
Journal of Al-Tamaddun 17 (2), 53-70, 2022
2022
Ablution-Friendly Cosmetics: Analysis From Fiqh Perspective
SS Abdullah, MDM Sirajuddin, ARA Kadir
al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 28 (2), 72-82, 2022
2022
Menjejaki Warisan Bertulis Melayu Sarawak
WAW Yon, S Bujang, ARA Kadir, N Yusuf, F Hamrie
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 347-354, 2022
2022
Syarat Pelaksanaan Siasah Syar'iyyah untuk membentuk Dasar Kesejahteraan Keluarga dalam Negara Bermasyarakat Majmuk
ANZA Ahmad, H Towpek, ARA Kadir
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 304-312, 2022
2022
Sinergi Ulama dan Umara dalam Pembentukan Jabatan Agama Islam Sarawak 1955-1990
ARA Kadir
Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045 13, 286-292, 2022
2022
Kepentingan Siasah Syar’iyyah Untuk Membentuk Dasar Kesejahteraan Keluarga Dalam Negara Bermasyarakat Majmuk
ANZA Ahmad, H Towpek, ARA Kadir
E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU) 1 (1), 2022
2022
MEMBONGKAR HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN POLITIK SILAM KERAJAAN SAMBAS DAN BRUNEI: KAJIAN KUALITATIF BERASASKAN MANUSKRIP
MALSM SHAFIUDDIN
Journal of Islamic 7 (45), 258-272, 2022
2022
MADRASAH AL-ISLAMIAH KUCHING, SARAWAK: SATU KAJIAN HISTORIKAL
NA Ahmad, ARA Kadir, SA Khalid
Journal of Islamic 7 (45), 201-212, 2022
2022
Kekuatan Pendidikan Kelas Al Quran dan Fardhu Ain (KAFA) di Bahagian Betong Sarawak
H Rasdi, AR Abdul Kadir
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo IX 1, 260-264, 2016
2016
Menyingkap Impak Risalah "Kifaah al Muslimin fi Wilayah Sarawak" Dalam Perjuangan Institusi Angkatan Nahdatul Islam Bersatu
AR Abdul Kadir, H Rasdi
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo IX 1 (-), 503-505, 2016
2016
Perspektif masyarakat kampung terhadap permasalahan minum arak di kalangan remaja Kampung Seberang (Boyan, Gersik, Suorbaya, dan Panglima Seman) Kuching, Sarawak
AR Abdul Kadir, NK Khalid, US Ismail
Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti …, 2010
2010
Datuk Hj. Mohd. Mortadza bin Hj. Daud: Ketokohan dan Sumbangannya
AR Abdul Kadir
Jabatan Agama Islam Sarawak 1, 269, 2005
2005
FAMILY WELL-BEING ACCORDING TO THE MAQASID SHARIAH IN THE CONTEXT OF A PLURAL SOCIETY IN SARAWAK: A PRELIMINARY STUDY
ANZ bin Awang Ahmad, H bin Towpek, AR bin Abdul Kadir
E-PROSIDING SEMINAR MAYA MAQASID SYARIAH & TADBIR URUS (SEMASYUR 2020 …, 0
Isu Gender Dalam Institusi Islam: Kajian Kasus Cerai Di Sarawak, Malaysia
ARA Kadir, R Mahdi, B Obeng
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20