Follow
Maffuza Salleh
Maffuza Salleh
KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: KAJIAN KESERAGAMAN DAN KETIDAKSERAGAMAN BAGI PERUNTUKAN KESALAHAN TATASUSILA
MFMN Nor ‘Adha Ab Hamid, Mohamad Hafifi Hassim, Azizah Mat Rashid, Maffuza ...
‘2nd International Conference on Law, Economics & Education, ICONLEE 2017, 2017
2*2017
KAJIAN RINTIS TERHADAP TAHAP KEFAHAMAN WANITA ISLAM BEKERJAYA DI SELANGOR MENGENAI HUKUM-HUKUM BERKAITAN LARANGAN (IHDAD) DALAM TEMPOH IDDAH KEMATIAN SUAMI
NM Zanariah Dimon, Norita Kamaruddin, Maffuza Salleh
PASAK 2020, 222, 2020
2020
PEMERKASAAN HAK-HAK KEHARTAAN WANITA MELALUI INSTRUMEN HIBAH
Maffuza Salleh & Sharifah Hana Abdul Rahman
PEMERKASAAN WANITA, KANAK-KANAK DAN KELUARGA DI MALAYSIA: Perspektif Islam …, 2019
2019
Sovereignty of Legislation By Empowering The Implementation of The Malaysian Sharia Criminal Law
MFMN 1Maffuza Salleh, 2Azizah Mat Rashid, 3Dr. Nor ‘Adha Ab Hamid, 4Norul ...
International Journal of Administration and Governance, 7-13, 2017
2017
Editorial Chain Hari Perkabungan Negara: Pengalaman Radio Televisyen Malaysia (Rtm)
RH Sailin
Repository YARSI, 304-316, 2017
2017
PENGUATKUASAAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH BERHUBUNG KESUSILAAN DI NEGERI MELAKA: KAJIAN DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN
MFMN 1.Maffuza Salleh, Azizah Mat Rashid, Nor ‘Adha Ab Hamid
3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (3rd MFIFC) 2017, 250-263, 2017
2017
SKOP DAN PERANAN BADAN PENGUATKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI SARAWAK: KUPASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
MHH Mohd Farok Mat Nor , Azizah Mat Rashid , Nor ‘Adha Ab Hamid , Maffuza Salleh
International Research Management and Innovation Conference 2017 (IRMIC 2017), 2017
2017
BADAN PENGUATKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI PAHANG: SATU SOROTAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Mohd Farok Mat Nor , Mohamad Hafifi Hassim , Azizah Mat Rashid , Nor ‘Adha ...
MUZAKARAH FIQH & INTERNATIONAL FIQH CONFERENCE 2017 (MFIFC 2017), 176-189, 2017
2017
Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesucian Agama Islam dan Institusinya: satu Sorotan
NSAR 1Maffuza binti Salleh, 2Azizah Mat Rashid
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016), 1015, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9