Follow
Shakila Ahmad
Shakila Ahmad
Centre for general studies and co-curricular, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Verified email at uthm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Applying empowerment approach in community development
F Ani, N Ramlan, KAM Suhaimy, L Jaes, ZA Damin, H Halim, SKSA Bakar, ...
Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS) 1 (1), 2018
192018
Pengaruh Islam dan Anjakan Paradigma Pemikiran Melayu: Satu Tinjauan
H Halim, K Yusoff, A Basir, S Ahmad, SS Saad
Journal of Techno-Social 5 (2), 2013
82013
Usaha memartabatkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai pemangkin kelangsungan masyarakat Islam Madani di Malaysia
S Ahmad, M Rusdi, RA Abdul Fattah
22013
Conceptual Design of the Islamic Cemetery with Technology Park Concept
MA Ahmad, N Sulaiman, MM Rohani, H Halim, K Ahmad, R Omar, ...
22000
THE PRINCIPAL THINKING OF IBN KHALDUN: AN ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY SCIENCE
H Halim, HS Aziz, KAM Suhaimy, F Ani, L Jaes, S Ahmad, ZA Damin, ...
Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS) 1 (1), 2018
12018
SUMBER-SUMBER KAJIAN TERHADAP KEWUJUDAN NEGARA ISLAM VOLGA BULGARIA 922 MASEHI
H HALIM, K YUSOFF, S AHMAD, MFA KHIR, AH ABDULLAH, A BASIR, ...
Human Sustainability Procedia, 2017
2017
PENDIGITALAN MANUSKRIP RISALAH IBN FADLAN 922 M SEBAGAI SATU INOVASI
H HALIM, K YUSOFF, S AHMAD, MFA KHIR, AH ABDULLAH, SS JOHAR, ...
Human Sustainability Procedia, 2017
2017
Usaha pembinaan pusat jagaan Darul Wardah, Johor berdasarkan neraca Maqasid Syari’ah
S Ahmad, H Halim, SKSABU BAKAR, HM KHALID, NZN Zainol, ...
Human Sustainability Procedia, 2017
2017
Aplikasi teknologi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengajian islam berasaskan masalah (PBL): suatu perkongsian, analisa dan aspek cabaran semasa di …
RA Abdul Fattah, MA Abdullah, H M Khalid, S Ahmad, K Khaeruddin, ...
2013
Huruf Baharu Mewakili Bunyi" Eks" Dalam Sistem Tulisan Jawi
H Othman, MHA Rahim, S Ahmad, M Rusdi, R Afkari
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012
Penilaian kepatuhan syariat islam dalam merekabentuk tanah perkuburan islam berkonsepkan taman teknologi
S Ahmad, SS Saad, H Halim, H Awang, M AA, N Sulaiman
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11