Follow
Fakhri Sungit
Fakhri Sungit
Lecturer, KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia
ZZ Abidin, R Mokhtar, F Sungit
Muzakarah Fiqh & Internasional Fiqh Conference 22, 221-236, 2016
122016
Concepts and practices of Halalan Tayyiban in the Islamic manufacturing practice (IMP): an analysis from Syariah perspective
F Sungit, MI Mohd Deni, M Abdullah, F Syahwahid
ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities 4, 214-229, 2020
52020
The relationship between impact of zakat distribution and religious practice among muallaf in selangor
SA Shaharuddin, MY Marlon, M Abd Majid, AH Usman, F Sungit, ...
Humanities & Social Sciences Reviews 7 (4), 371-376, 2019
52019
The conversion of Muallaf to Islam in Selangor: Study on behavior and encouragement
M Abd Majid, SA Shaharuddin, AH Usman, F Sungit
Mediterranean Journal of Social Sciences 7 (3 S1), 19-19, 2016
42016
The converts and zakat distribution in state of Selangor: Mualaf dan pengagihan zakat di negeri Selangor
SA Shaharuddin, Z Abd Hamid, F Sungit
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 2 (1), 83-93, 2017
22017
Islamic Financing for Halal Business: The Solutions for Entrepreneurs in Malaysia
KA Ahmad, F Sungit
J. Pengaj. Islam Fak. Pengaj. Perad. Islam 9, 45-56, 2016
22016
Human Motivational Behavior: From West and Islamic Perspective
M Abd Majid, SA Shaharuddin, AH Usman, F Sungit
Mediterranean Journal of Social Sciences 7 (3 S1), 106-106, 2016
12016
Hukum-Hakam dan isu-isu dalam ibadah korban
UB Amer, NIB Bahari, JS dan Undang-undang, FB Sungit
Muzakarah Fiqh & Internasional Fiqh Conference, 2016
12016
Pengambilan Upah Dalam Kerja Keagamaan Sebagai Sumber Pendapatan: Satu Analisis Fiqh
F Sungit, KA Ahmad
Kolej Universiti Antarabangsa Selangor (KUIS), 2014
12014
Parameter Halalan Tayyiban dari Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Produk Makanan Enzim: The Parameter of Halalan Tayyiban from Maqasid al-Syariah Perspective in Enzyme Food…
WM Zaharudin, F Sungit, NI Azizan, SA Mutalib
Journal of Muwafaqat 5 (2), 16-32, 2022
2022
KEPENTINGAN PRINSIP PENGURUSAN ISLAM DALAM KALANGAN GURU-GURU DI MITS SELANGOR
AHA Rahman, F Sungit, ZNZ Rashed
JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan 9 (1), 21-35, 2022
2022
Tantangan Manajemen Sekolah dalam Tata Kelola di Maahad Integrasi Tahfiz Sains Selangor
AHA Rahman, F Sungit, ZN Rashed
JUDICIOUS 2 (2), 174-182, 2021
2021
Penggunaan Enzim Transglutaminase sebagai Sumber Makanan Halal menurut Kerangka Maqasid Syariah: The Use of Transglutaminase Enzyme as a Halal Food Source in the Light of…
WMW Zaharudin, F Sungit, NI Azizan, SA Mutalib
Journal of Muwafaqat 4 (1), 61-80, 2021
2021
KELESTARIAN ALAM SEKITAR DAN PEMELIHARAANNYA MENURUT MAQASID SYARIAH
F SUNGIT, R MOKHTAR, HM SOM
2021
DILEMA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM: ANALISIS DIMENSI FIQH DAN MAQASID AL-SYARIAH
S Fakhri, A Khairul Anuar
Journal of Muwafaqat 1 (1), 18-36, 2018
2018
DISCOURSE OF CONVERT'S: DEFINITIONS AND SOME IMPLICATIONS IN THE CONTEMPORARY MUSLIM SOCIETY
AH USMAN, F Sungit, SA Shaharuddin, AH Usman, M Abd Majid, ...
PONTE International Journal of Science and Research 72 (9), 2016
2016
The Implication of Zakat Distribution in Strengthening the Faith Among Converts in Selangor
FSZAH Mariam Abdul Majid, Syarul Azman Shaharuddin, Abur Hamdi Usman ...
International Journal of Recent Scientific Research (IJRSR) 7 (5), 10761-10767, 2016
2016
Impak Agihan Zakat Terhadap Pengamalan Beragama Dalam Kalangan Mualaf di Selangor
AHUZAH Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Syarul Azman Shaharuddin, Mariam ...
Seminar Pengajian Islam (SEPIS) 2016, 266-273, 2016
2016
KEBOLEHPASARAN PRODUK BAYT AL-SADAQAH YANG DIURUS OLEH INSTITUSI PERBANKAN
H Talib
RMC KUIS, 2015
2015
WAR 52 PEMBANGUNAN DALAM ISLAM: ANALISIS DALAM KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH
F Sungit, HM Dahalan
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20