Follow
Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
Associate Professor, University of Malaya
Verified email at um.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Padi sebagai tanda dalam peribahasa Melayu
NA Shukor, TIMTM Ali
Jurnal Melayu 15 (1), 26-49, 2016
122016
Simbol kebesaran daulat, mahkota dan keris dalam Hikayat Hang Tuah
SSOF DAULAT
122013
Pandemik COVID-19 dalam Persekitaran Kanak-kanak menerusi Engkaulah Adiwiraku: Pandemic Covid-19 in Childrens’s Environment through Engkaulah Adiwiraku
R Junaidi, TIMTM Ali, M Mamat
PENDETA 11, 31-45, 2020
102020
Sikap dan Akhlak Islamiah dalam Novel
TIMTM Ali
Jurnal Melayu 9, 55-73, 2012
82012
rogram Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Pelaksanaan dan Cabaran
TIMTM Ali, MM Mustaffa
Jurnal Melayu 16 (1), 19-31, 2017
62017
Female stereotyping and gender socialization through proverbs and idioms: a comparative Study of Malaysia and Korea
KH Kim, SY Rou, TIMTM Ali, J Kim
Asian Women 35 (3), 25-44, 2019
52019
From text to animation: adaptation of bawang putih bawang merah
TIMTM Ali, H Awang, M Mamat, NH Hashim
Malay Literature 27 (2), 310-331, 2014
42014
Novel-novel Hamzah Hussain: kajian watak dari sudut psikologi
TIMTM Ali
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2000
42000
PERUBAHAN PERSEKITARAN MEMPENGARUHI KANAK-KANAK DALAM NOVEL TERPILIH
R Junaidi, TIMTM Ali, M Mamat
Rumpun Jurnal Persuratan Melayu 7 (1), 125-151, 2019
32019
MESOSISTEM DALAM NOVEL KANAK-KANAK TERPILIH
R Junaidi, TIMTM Ali, M Mamat
Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS) 29 (1), 181-200, 2018
32018
Perbandingan Dominasi Bentuk Emosi Lelaki dalam Novel Penyeberang Sempadan dengan Kafka on the Shore
M Mahadi, TIMTM Ali
Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS) 29 (1), 30-50, 2018
32018
Ikon Wanita Melayu-Islam Dalam Novel Tunggu Teduh Dulu
TIMTM Ali
Rumpun Jurnal Persuratan Melayu 1 (1), 169-183, 2013
32013
Novel-novel Anwar Ridhwan: satu analisis semiotik
TIMTM Ali
Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006
32006
TEORI SEMIOTIK PEIRCE DAN MORRIS: SATU PENGENALAN KAEDAH ANALISIS SASTERA
TIMTM Ali
Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS) 18 (1), 157-171, 2007
22007
Madiawati Mamat@ Mustafa & Rohayati Junaidi.(2020). Kearifan Tempatan dalam Kulit Buku Sastera Kanak-kanak Terpilih Terbitan PTS
TIMTM Ali
Jurnal Peradaban Melayu 15, 22-37, 0
2
BUKU AUDIO SASTERA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBACAAN KARYA SASTERA DALAM ERA DIGITAL: LITERARY AUDIOBOOKS AS ALTERNATIVE READING MATERIAL IN THE DIGITAL ERA
M Mamat, TIMTM Ali, N Hashim, NA Hazari
Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS) 32 (1), 15-28, 2021
12021
Hubungan Rakyat dan Pemerintah dalam Tradisi Lisan dari Perspektif Kepimpinan (People and Government Relationship in Oral Traditional Based on Leadership Perspective)
M Mustaffa, TIMTM Ali, R Junaidi, MA Majid
Akademika 90 (3), 2020
12020
PEMIKIRAN FAISAL TEHRANI BERDASARKAN NOVEL-NOVEL PILIHAN
F Hasan, TIMTM Ali, M Mamat
Jurnal Melayu Sedunia 2 (1), 193-233, 2019
12019
OLD ADVICES/TIPS AND HEALTHCARE PRACTICE AS A MALAY LOCAL KNOWLEDGE BASED ON MANUSCRIPT MSS3140 KITAB TIBB
EM Hussain, Z Ahmad, TIMTM Ali, NYM Nasir, N Hasyim
Proceeding of The International Conference on Literature 1 (1), 86-95, 2019
12019
Tema Kepentingan Kepelbagaian Gadjet dan Komunikasi Digital
M MAHADI, TIMTM ALI, S JA’AFAR, M SHAFEI
Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 35 (4), 408-421, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20