Follow
Norul Huda Bakar
Norul Huda Bakar
Pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Pengamalan hidup beragama dalam kalangan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Religious practice among students of Islamic Institutes of Higher Education …
N Ismail, NH Bakar, MA Majid, H Kasan
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 4 (2), 78-93, 2019
162019
Krisis akhlak: penguatkuasaan undang-undang sebagai benteng menanganinya
AM Rashid, NAA Hamid, NH Bakar
E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 2 (1), 1-18, 2015
152015
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan hidup beragama: Satu sorotan literatur
NH Bakar, MA Majid
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2016 (Irsyad 2016), 1715-1726, 2016
42016
PENDIDIKAN ISLAM ASAS PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN REMAJA : SATU TINJAUAN LITERATUR
NH Bakar, N Ismail, MA Majid, H Kasan
IRMIC 2018 5, 1-21, 2018
22018
Kesalahan Akhlak Dan Perkaitannya Dengan Faktor Kematangan, Kerohanian Dan Kesedaran Kendiri Individu
TEAT Muda, NABA Hamid, ABM Rashid, NHB Bakar, N binti Azmi
Repository YARSI, 69-80, 2017
22017
WAR 08 kesalahan akhlak dan perkaitannya dengan faktor kematangan, kerohanian dan kesedaran kendiri individu
T Muda, NAA Hamid, MA Rashid, NH Bakar, N Azmi
World Academic and Research Congress 2015 (WORLD-AR 2015), 69-80, 2015
12015
POTENSI QALBU DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN: KAJIAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
NHB Bakar, NIB Azizan, NB Ismail, JQ dan al-Sunnah
1
WAKAF TELAGA SEBAGAI SUMBER AIR ALTERNATIF: SUATU TINJAUAN
NH BAKAR, NSA RAHMAN
International Conference on Syariah and Law (ICONSYAL 2021), 693-703, 2021
2021
Membangunkan Penghayatan Hidup Beragama Dalam Kalangan Remaja Melalui Pendidikan Jihad
NH Bakar, N Ismail, MA Majid
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH, 147-161, 2019
2019
Sejauh Mana Permasalahan Akhlak Dalam Kelompok Masyarakat Islam Malaysia Mampu Ditangani? Satu Sorotan Dan Cadangan Awal
N binti Azmi, NA binti Abd Hamid, NH binti Bakar
Repository YARSI, 156-166, 2017
2017
TINJAUAN TENTANG KEFAHAMAN AMALAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM KALANGAN IBU -IBU MUDA
NH Bakar
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2017 3, 244-249, 2017
2017
PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN PENDAKWAH MENURUT PANDANGAN FATHI YAKAN: SATU ANALISIS
NH BAKAR, S SUDI
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015) 3, 1-10, 2015
2015
PERANAN SOLAT DALAM MEMBANGUNKAN PENGHAYATAN HIDUP BERAGAMA: SATU TINJAUAN
NHB Bakar
028 MEMBANGUNKAN PENGHAYATAN AGAMA DI KALANGAN KANAK-KANAK: ANALISIS PANDANGAN ABDULLAH NASIH ULWAN
NHB Bakar, ABM Rashid
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14