Follow
Norul Huda Bakar
Norul Huda Bakar
Pensyarah Universiti Islam Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Krisis akhlak: penguatkuasaan undang-undang sebagai benteng menanganinya
AM Rashid, NAA Hamid, NH Bakar
E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 2 (1), 1-18, 2015
192015
Pengamalan hidup beragama dalam kalangan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Religious practice among students of Islamic Institutes of Higher Education …
N Ismail, NH Bakar, MA Majid, H Kasan
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 4 (2), 78-93, 2019
172019
Kesalahan Akhlak Dan Perkaitannya Dengan Faktor Kematangan, Kerohanian Dan Kesedaran Kendiri Individu
TEAT Muda, NABA Hamid, ABM Rashid, NHB Bakar, N binti Azmi
Repository YARSI, 69-80, 2017
52017
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan hidup beragama: Satu sorotan literatur
NH Bakar, MA Majid
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2016 (Irsyad 2016), 1715-1726, 2016
52016
PENDIDIKAN ISLAM ASAS PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN REMAJA : SATU TINJAUAN LITERATUR
NH Bakar, N Ismail, MA Majid, H Kasan
IRMIC 2018 5, 1-21, 2018
22018
Potensi Qalbu dalam Membuat Keputusan: Kajian Menurut Perspektif Islam
NHB Bakar, NIB Azizan, NB Ismail, JQ dan al-Sunnah
Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 2014
22014
WAKAF TELAGA SEBAGAI SUMBER AIR ALTERNATIF: SUATU TINJAUAN
NH BAKAR, NSA RAHMAN
International Conference on Syariah and Law (ICONSYAL 2021), 693-703, 2021
12021
Peranan Dan Cabaran Muslimat Dalam Pengimarahan Masjid: Muslim Women's Role and Challenges in Mosque Development
SA Bakar, N Ismail, K Ismail, NH Bakar
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 10 (2), 50-64, 2023
2023
TINJAUAN AWAL TERHADAP PERMASALAHAN DAN KEPERLUAN PEMBINAAN ELEMEN MODEL KEJIRANAN BERASASKAN MANHAJ RABBANI [A PRELIMINARY OVERVIEW OF THE PROBLEMS AND THE NEED FOR …
NH Bakar, AM Rapini, M Abdullah, NSA Rahman
QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research 3 (4), 47-59, 2023
2023
HIBAH AL-MARAD DALAM KITAB AL-UMM
NSAR Noor Syahida Abdul Rahman, Norul Huda Bakar
Jurnal Ulasan Buku Jauhar 6 (Bilangan 2, Oktober 2022), 6-10, 2022
2022
APLIKASI KAEDAH FUZZY DELPHI DALAM MEREKA BENTUK ELEMEN PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN MAHASISWA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
NH Bakar, MA Majid, H Kasan
Jurnal Pendidikan Islam, 96-118, 2021
2021
Membangunkan Penghayatan Hidup Beragama Dalam Kalangan Remaja Melalui Pendidikan Jihad
NH Bakar, N Ismail, MA Majid
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH, 147-161, 2019
2019
Sejauh Mana Permasalahan Akhlak Dalam Kelompok Masyarakat Islam Malaysia Mampu Ditangani? Satu Sorotan Dan Cadangan Awal
N binti Azmi, NA binti Abd Hamid, NH binti Bakar
Repository YARSI, 156-166, 2017
2017
TINJAUAN TENTANG KEFAHAMAN AMALAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM KALANGAN IBU -IBU MUDA
NH Bakar
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2017 3, 244-249, 2017
2017
PEMBANGUNAN HIDUP BERAGAMA DALAM KALANGAN PENDAKWAH MENURUT PANDANGAN FATHI YAKAN: SATU ANALISIS
NH BAKAR, S SUDI
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015) 3, 1-10, 2015
2015
031 KRISIS AKHLAK: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI BENTENG MENANGANINYA
NHB Bakar
PERANAN SOLAT DALAM MEMBANGUNKAN PENGHAYATAN HIDUP BERAGAMA: SATU TINJAUAN
NHB Bakar
028 MEMBANGUNKAN PENGHAYATAN AGAMA DI KALANGAN KANAK-KANAK: ANALISIS PANDANGAN ABDULLAH NASIH ULWAN
NHB Bakar, ABM Rashid
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18