Follow
Normazaini Saleh
Normazaini Saleh
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
The Governance Practices of Mosques: A Study of Public Perception in Selangor
AHA Nor ‘Adha Abd Hamid, Normazaini Saleh, Nazifah Mustaffha, Norziah Ohman ...
Australian Journal of Basic and Applied Science (AJBAS) ISSN:1991-8178 …, 2015
7*2015
Penggunaan WhatsApp sebagai alat komunikasi formal dalam organisasi: satu tinjauan awal
N Saleh, A Tengah, W Saidpudin
Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 45, 2018
52018
Analysis of corporate social performance (CSP) level of Malaysian public listed companies
S Ismail, S Jaafar, N Saleh
Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah, 2015
52015
Komunikasi Merentas Sempadan Kerja Melalui Teknologi dan Media Sosial: Kesan Terhadap Peningkatan Konflik Kerja-Keluarga.
Normazaini Saleh,, Zuhana Zakaria, Sarifah Ismail
Malaysian Journal of Information and Communication Technology, , 2017, e …, 2017
3*2017
The Influence of Personality and Credibility of Social Media Influencers on Adolescent Decision Making
N Harun, N Saleh, W Saidpudin, MA Ghani
MENTION 2021, 2021
22021
Kepuasan Kerja di Institusi Pengajian Tinggi Swasta dan Hubungannya dengan Komitmen Terhadap Organisasi: Satu Tinjauan di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS …
ATN Saleh
e 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018)e …, 2018
22018
Kualiti Hubungan Penyelia-Pekerja dengan Konflik Kerja-Keluarga: Peranan Tanggapan Sokongan Penyelia sebagai Pengantara.
N Saleh, R Arshad, R Abdul Ghani, R Mat Isa
Jurnal Pengurusan 45, 2015
22015
Analisis demografi graduan IPT dalam bidang keusahawanan Di Malaysia
S Nadzri, N Saleh, MAM Buhary
Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah 2 …, 2015
22015
Hubungan Kefungsian Keluarga Dan Leader-Member Exchange Dengan Konflik Kerja-Keluarga: Peranan Tanggapan Sokongan Sosial Sebagai Pengantara
N Saleh
UKM, 2014
22014
Membina Kredibiliti Pendakwah Selebriti: Panduan Berdakwah Melalui Media Sosial
S Wawarah, NS Saleh, N Harun, MA Ghani, NHA Damanhuri
Al-i’lam-Journal of Contemporary Islamic Communication and Media 1 (2), 23-40, 2021
12021
Faktor yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Teknologi Kewangan Islam di Malaysia: Factors Influencing the Intention to Use Islamic Financial Technology in Malaysia
R Jamhor, S Fisal, NJ Rafdi, N Saleh
Journal of Management and Muamalah 11 (2), 145-156, 2021
2021
Membina Kredibiliti Pendakwah Selebriti: Panduan Berdakwah Melalui Media Sosial
W Saidpudin, N Saleh, N Harun, MA Ghani, NHA Damanhuri
Journal of Contemporary Islamic Communication and Media, 2021
2021
Faktor Pemilihan Pemimpin Pendapat di Instagram (Instafamous): Adakah Memberi Kesan kepada Gaya Hidup Remaja? Opinion Leader Selection in Instagram (Instafamous): Does It Give …
N Saleh, W Saidpudin, N Harun, MA Ghani, NHA Damanhuri
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 125-137, 2020
2020
Pemimpin Pendapat di Instagram: Apa Yang Ada Pada Instafamous?
MAGNHADSPK Wawarah Saidpudin, Normazaini Saleh, Nursyamimi Harun
Malaysian Journal of Youth Studies, : 48-62, 2020
2020
FAKTOR PEMILIHAN PEMIMPIN PENDAPAT DI INSTAGRAM (INSTAFAMOUS): ADAKAH MEMBERI KESAN KEPADA GAYA HIDUP REMAJA?
NHAD Normazaini Saleh, Wawarah Saidpudin, Nursyamimi Harun, Marhaini Abdul Ghani
e-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI(file:///D:/Dr.%20Normazaini/JURNAL%20TO …, 2020
2020
Pemimpin Pendapat di Instagram (Instafamous): Persepsi dalam kalangan Remaja
MAGNHADSPK Normazaini Saleh,Wawarah Saidpudin, Nursyamimi Harun
6th International Conference on Management and Muamalah 2019 (ICoMM 2019) e …, 2019
2019
Penggunaan Whatsapp Sebagai Alat Komunikasi Formal dalam Organisasi: Satu Tinjauan Awal
ATWS Normazaini Saleh
e 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018)e …, 2018
2018
Kesan Teknologi Maklumat dan Media Sosial ke atas Konflik Kerja-Keluarga
Normazaini Saleh,,Zuhana Zakaria, Sarifah Ismail
Proceeding International Conference on Post Graduate Research (ICPR) 2016 …, 2016
2016
Mosques In Selangor: Qualitative Analysis On The Governance Practices
WS Normazaini Saleh,, Nor Adha Ab Hamid, Nazifah Musthaffa, Norziah Othman ...
Advanced Science Letters –ASL-ISSN:1936-6612/ EISSN: 1936-7313, 2016
2016
Peranan Komunikasi Dalam Mengurangkan Konflik Kerja-Keluarga: Tinjauan ke atas Jururawat di Selangor
N Saleh
Journal of Management & Muamalah 6 (2), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20