Follow
Zdzisław Muras
Zdzisław Muras
dr
Verified email at ure.gov.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym: komentarz
ZZ Muras
CH Beck, 2005
242005
Podstawy prawa
ZZ Muras
Wydawnictwo CH Beck, 2015
192015
Prawo energetyczne. Komentarz
Z Muras, M Swora
Lex/el, 2010
172010
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym
ZZ Muras
Artykuły 425–467 KPK, 2004
172004
Prawo energetyczne
M Swora, Z Muras
Komentarz [Energy Law. Commentary], 2010
142010
Prawo energetyczne
Z Muras, M Swora
Wolters Kluwer Polska, 2010
122010
Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania ceny węgla brunatnego
Z Muras
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 38-41, 2002
102002
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym: artykuły 425-467 KPK: komentarz
ZZ Muras
CH Beck, 2004
92004
Regulator sektorowy paliw i energii–między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf
Z Muras
Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i …, 2018
72018
Paradoks liberalizacji rynku paliw i energii–rozwój konkurencji przez zwiększanie kontroli administracyjnoprawnej
Z Muras
Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, 2013
72013
W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej
M Swora, M Woszczyk, H Trojanowska, J Rączka, Z Muras, H Kaliś, ...
Energia Elektryczna. Warszawa: Instytut Obywatelski, 2014
62014
Prawne aspekty nadzoru regulacyjnego nad jakością sieci elektroenergetycznej
Z Muras, M Swora
Rynek Energii, 85, 2009
62009
Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciepła–uwarunkowania prawne
Z Muras
Energetyka 6, 2003
62003
Support systems for the production of agricultural biogas and electricity in renewable and co-generation sources in Poland
Z Muras
Rynek Energii 3 (94), 127-137, 2011
52011
„Kolorowy zawrót głowy”-czyli specyfika polskich systemów wsparcia OZE i kogeneracji
Z Muras
Czysta energia, 12-14, 2011
52011
Energetyka odnawialna i kogeneracja-ewolucja systemu wsparcia
Z Muras
Czysta Energia, 12-14, 2010
52010
Zasada dostępu stron trzecich do sieci energetycznych
I Figaszewska, A Jasienowicz, Z Muras
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 37-40, 2001
52001
Koncesje w prawie energetycznym–zakres dominium państwowego
Z Muras
W: M. Swora, M. Szewczyk, K. Ziemski (red.), Prawo energetyczne wobec wyzwań …, 2008
42008
Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku. Rola administracji i judykatury
Z Muras
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 7-15, 2018
32018
Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny
T Długosz, E Kosiński, M Trupkiewicz, J Kamiński, P Janusz, M Pawełczyk, ...
Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z oo, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20