Follow
Rosli Mokhtar
Rosli Mokhtar
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Maqasid al-syari'ah: hikmah di sebalik pensyariatan
R Mokhtar, Mohd. Fikri Che Hussain
Karya Bestari, 2007
252007
Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia
ZZ Abidin, R Mokhtar, F Sungit
Muzakarah Fiqh & Internasional Fiqh Conference 22, 221-236, 2016
142016
Keperluan Pematuhan Indeks Al-Maqasid Syariah Bagi Institusi Zakat di Malaysia
ASB Yusoff, RB Mokhtar
AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 105-122, 2021
42021
Jati Diri dan Cabaran Kehidupan Masyarakat Melayu Muslim di Perth Australia
MS Jamaludin, FAA Kadir, ANM Yusoff, R Mokhtar
ANP Journal of Social Science and Humanities 3, 30-38, 2022
22022
Undang-undang jenayah Islam
R Mokhtar, Mohd. Fikri Che Hussain
Perniagaan Jahabersa, 2008
22008
Ilmu al-Jarh wa Ta'dil
R Mokhtar, Mohd. Fikri Che Hussain
Perniagaan Jahabersa, 2008
22008
METODOLOGI TA'LIL AHKAM DARIPADA IBNU QUDAMAH: ANALISIS KITAB AL-MUGHNI: The Methodology of Ta’lil Ahkam by Ibnu Qudamah: Analysis on Al-Mughni
R Mokhtar, MS Haron, DH Talib
Journal of Muwafaqat 1 (2), 118-134, 2018
12018
Konsep Kejatuhan Peradaban Islam Menurut Islamis, Modenis dan Orientalis pada Abad ke-18 hingga ke-20: The Concept of the Fall of the Islamic Civilisation according to …
MAAAK Zulkhairi, NM Salleh, SA Shaharuddin, R Mokhtar
International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies 4 (7), 436-449, 2023
2023
THE REQUIREMENTS FOR MALAYSIA'S ZAKAT INSTITUTIONS TO COMPLY WITH THE MAQASID AL-SYARIAH INDEX
ASB Yusoff, RB Mokhtar
International Journal of Islamic Economics and Finance Research 4 (2 …, 2021
2021
KELESTARIAN ALAM SEKITAR DAN PEMELIHARAANNYA MENURUT MAQASID SYARIAH
F SUNGIT, R MOKHTAR, HM SOM
2021
THE NECESSITIES OF COMPLIANCE WITH MAQASID AL-SYARIAH INDEX FOR ZAKAT INSTITUTIONS IN MALAYSIA KEPERLUAN PEMATUHAN INDEKS AL-MAQASID SYARIAH BAGI INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA
ASBIN YUSOFF, RBIN MOKHTAR
AZKA INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT & SOCIAL FINANCE (AZJAF) EDITORIAL TEAM …, 2021
2021
Penggunaan ta'lil ahkam oleh Ibn Qudamat al-Maqdisi dalam kitab al-Mughni berkaitan isu al-rahn
R Mokhtar
UKM, Bangi, 2019
2019
PENGGUNAAN AKAD WAKALAH DALAM IBADAT KORBAN LUAR NEGARA: Application of Wakalah Contract in Performing Qurban Overseas
MM Sarip, R Mokhtar, MI Abdullah
Journal of Muwafaqat 2 (1), 151-165, 2019
2019
PERBEZAAN PANDANGAN TERHADAP PENGGUNAAN MATAWANG FIAT DALAM ISLAM: SATU ANALISIS KRITIKAL: Different Opinions from Islamic Perspectives Towards the Use of Fiat Money: A …
AZM Ali, M Haron, R Mokhtar
Journal of Muwafaqat 1 (2), 135-156, 2018
2018
SUMBER TA'LIL AHKAM MENGIKUT PRAKTIS IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI: The Source of Ta’lil Ahkam According to the Practices of Ibnu Qudamah al-Maqdisi
R Mokhtar, MIM Deni, DH Talib
Journal of Muwafaqat 1 (1), 102-112, 2018
2018
Hadith dan Peranannya Sebagai Hujah dalam Ikhtiyar Al-Qira’at
FA Adi, AM Ali, R Mokhtar
HADIS 8 (15), 1-17, 2018
2018
Syura & Demokrasi
AA Raisuni, R Mokhtar
Institut Darul Ehsan 1, 1-200, 2017
2017
PERBANDINGAN IDEA KEJATUHAN PERADABAN ISLAM MENURUT PEMIKIR ISLAM, MODERNIS DAN ORIENTALIS ABAD 18 SEHINGGA KE 20
MAAAK Zulkhairi, MDNM Salleh, PMDSA Shaharuddin, R Mokhtar
AKAD PERWAKILAN IBADAT KORBAN KE LUAR NEGARA: SATU SOROTAN LITERATUR
MM Sarip, R Mokhtar, MI Abdullah
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19