Follow
Beata Gajewska
Beata Gajewska
Verified email at sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Water in road structures: movement, drainage & effects
A Dawson
Springer Science & Business Media, 2008
1762008
Atmosphere–vegetation–soil interactions in a climate change context; impact of changing conditions on engineered transport infrastructure slopes in Europe
AM Tang, PN Hughes, TA Dijkstra, A Askarinejad, M Brenčič, YJ Cui, ...
Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 51 (2), 156-168, 2018
792018
Significance of cement-stabilised soil grain size distribution in determining the relationship between strength and resilient modulus
B Gajewska, C Kraszewski, L Rafalski
Road Materials and Pavement Design 19 (7), 1692-1701, 2018
202018
Laboratory investigations of frost susceptibility of aggregates applied to road base courses
M Ćwiąkała, B Gajewska, C Kraszewski, L Rafalski
Transportation research procedia 14, 3476-3484, 2016
192016
Podejście obliczeniowe stosowane w Niemczech w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7-1
N Vogt, B Schuppener, A Weissenbach, B Gajewska, B Kłosiński
Inżynieria i Budownictwo 62, 326-330, 2006
172006
Rozwój metod wzmacniania podłoża gruntowego
B Gajewska, B Kłosiński
Magazyn Autostrady, 26-31, 2012
152012
Water influence on mechanical behaviour of pavements: Experimental investigation
C Cekerevac, S Baltzer, R Charlier, C Chazallon, S Erlingsson, ...
Water in Road Structures: Movement, Drainage and Effects, 217-242, 2009
122009
Investigations of resilient moduli of selected hydraulically bound mixtures (HBM) under cyclic load
B Gajewska, M Gajewski, C Kraszewski, L Rafalski
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 11 (4), 269-280, 2012
11*2012
Control of pavement water and pollution prevention
JS Faísca, J Baena, S Baltzer, B Gajewska, A Nousiainen, Ć Hermansson, ...
Water in Road Structures: Movement, Drainage and Effects, 299-356, 2009
112009
Estimation of asphalt binders’ resistance to permanent deformation with application of the MSCR and multiple shear creep long recovery (MSCLR) tests
M Gajewski, W Bańkowski, B Gajewska, D Sybilski, R Horodecka
Construction and Building Materials 284, 122808, 2021
82021
Vegetation cover in road environment
B Gajewska, L Rafalski
The 25th International Baltic Road Conference, August 25–25, 2003
72003
Zastosowanie geosyntetyków w budowlach ziemnych
B Gajewska, B Kłosiński, P Rychlewski, K Grzegorzewicz
Studium poznawczo-techniczne. IBDiM, Warszawa, 2003
62003
Recapitulation of research on frost susceptibility of unbound mixtures for pavement structures
M Ćwiąkała, B Gajewska, C Kraszewski, L Rafalski
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 15 (4), 285-300, 2016
52016
Metoda obserwacyjna w projektowaniu posadowień budynków wysokich
B Gajewska
Seminarium IBDiM i PZWFS „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, Warszawa 23, 2008
52008
Nieznormalizowane metody wzmacniania podłoża
B Gajewska
Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele, 60-64, 2007
52007
Zagadnienia projektowe w normach europejskich dotyczących wykonywania fundamentów
B Kłosiński, B Gajewska
XX Konf. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 1-4.03, 2005
52005
Droga dla pieszych widziana przez przechodniów, w tym przez osoby niepełnosprawne
B Gajewska, C St M
Drogi i mosty, 7-32, 2003
52003
Approximation method for evaluation of strains and forces in LTP reinforcement of embankments on columns
B Gajewska, M Gajewski
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 661 (1), 012089, 2019
42019
Wzmocnienie słabego podłoża organicznego ulicy
B Gajewska, B Kłosiński, D Czaja
X Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe …, 2004
42004
Zastosowania geosyntetyków do ochrony skarp przed erozją.„
B Gajewska
Magazyn Autostrady, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20